Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

CFO’ens CyberGuide

CFO’ens CyberGuide klæder dig og direktionen på til at oversætte cybertruslen til et relevant risikobillede for jeres forretning. Med praktisk viden og indsigt fra virkelighedens cases hjælper guiden jer godt i gang med at opbygge en forstærket cybersikkerhed og dermed stille jer bedre rustet mod cybertruslen.

Download guiden

Som CFO eller ledelse af en virksomhed har man en forpligtelse over for alle sine interessenter – medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere – om at sikre virksomheden mod digitale trusler. Truslerne er både interne og eksterne, og det handler derfor både om at sikre egen forretning og eksistens som virksomhed, men i ligeså høj grad om at forstå den risiko, der er ved at indgå i netværk med andre virksomheder.

For at komme godt i gang med at styrke cybersikkerheden er du som CFO nødt til at gå grundigt til værks. Denne Cyberguide er rettet mod direktion og ledelse for at forberede dig som CFO - både på de kerneudfordringer, som digitaliseringen skaber for din virksomhed, og samtidig for at tage dig igennem de trin, der ligger i at opbygge et cyberstrategisk fundament.

Denne guide fører dig igennem de fem niveauer, som understøtter et cyberstrategisk fundament i din virksomhed. I den får du et overblik over de væsentligste komponenter på Sikkerhedsrejsen og de spørgsmål, du skal stille dig selv og din organisation på vej mod et bedre cyberforsvar og -beredskab.

Det indebærer, at du har styr på virksomhedens vigtigste aktiver, teknologivalg, bruger- og adgangstyring, beredskabsplanlægning samt en sund sikkerhedskultur.

Cybersikkerhed omfatter i høj grad virksomhedens økonomi og forretningsgrundlag. Som ansvarlig for virksomhedens finansielle sikkerhed og risikostyring, er det naturligt CFO’ens opgave at spille en væsentlig rolle i at lægge virksomhedens cybersikkerhedsstrategi.

Mads Nørgaard Madsen
Partner og leder af Security & Technology, PwC

Nyeste kapitel - udgivet 24. maj 2022

Cybersikkerhed og GDPR - der er en sammenhæng

I dette kapitel får du som CFO et overblik over GDPR og de opgaver, der følger med for at efterleve reglerne. Vi ser på hvilke fordele, der er ved at leve op til GDPR-reglerne, og hvordan dette arbejde hænger sammen med cybersikkerhed. Vi viser en kort fasemodel for arbejdet og giver en overordnet gennemgang af de opgaver, som virksomheden skal løse, og hvordan CFO’en som øverste ansvarlig skal orkestrere arbejdet.

Læs det nyeste kapitel af CFO'ens CyberGuide

Kontakt os

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

William Sharp

William Sharp

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 8932 0076

Anders  Balslev

Anders Balslev

Director, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3093 4549

Følg PwC