Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

CFO’ens CyberGuide

CFO’ens CyberGuide klæder dig og direktionen på til at oversætte cybertruslen til et relevant risikobillede for jeres forretning. Med praktisk viden og indsigt fra virkelighedens cases hjælper guiden jer godt i gang med at opbygge en forstærket cybersikkerhed og dermed stille jer bedre rustet mod cybertruslen.

Download guiden

Som CFO eller ledelse af en virksomhed har man en forpligtelse over for alle sine interessenter – medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere – om at sikre virksomheden mod digitale trusler. Truslerne er både interne og eksterne, og det handler derfor både om at sikre egen forretning og eksistens som virksomhed, men i ligeså høj grad om at forstå den risiko, der er ved at indgå i netværk med andre virksomheder.

For at komme godt i gang med at styrke cybersikkerheden er du som CFO nødt til at gå grundigt til værks. Denne Cyberguide er rettet mod direktion og ledelse for at forberede dig som CFO - både på de kerneudfordringer, som digitaliseringen skaber for din virksomhed, og samtidig for at tage dig igennem de trin, der ligger i at opbygge et cyberstrategisk fundament.

Denne guide fører dig igennem de fem niveauer, som understøtter et cyberstrategisk fundament i din virksomhed. I den får du et overblik over de væsentligste komponenter på Sikkerhedsrejsen og de spørgsmål, du skal stille dig selv og din organisation på vej mod et bedre cyberforsvar og -beredskab.

Det indebærer, at du har styr på virksomhedens vigtigste aktiver, teknologivalg, bruger- og adgangstyring, beredskabsplanlægning samt en sund sikkerhedskultur.

Cybersikkerhed omfatter i høj grad virksomhedens økonomi og forretningsgrundlag. Som ansvarlig for virksomhedens finansielle sikkerhed og risikostyring, er det naturligt CFO’ens opgave at spille en væsentlig rolle i at lægge virksomhedens cybersikkerhedsstrategi.

Mads Nørgaard Madsen
Partner og leder af Security & Technology, PwC

Sikkerhedsrejsen

Vigtig viden om CFO'ens samspil med bestyrelsen

Få et indblik i samarbejdet mellem CFO og bestyrelse, og hvilke anbefalinger, der ligger i forhold til bestyrelsesarbejdet omkring cybersikkerhed.

Læs mere

Få styr på virksomhedens vigtigste aktiver

Det er afgørende, at ledelsen har en fælles forståelse for, hvad der er virksomhedens vigtigste aktiver at beskytte.

Læs mere

Teknologivalg - inhouse og eksternt

Ledelsen skal foretage teknologivalg, der beskytter virksomheden optimalt mod cyberkriminalitet.

Læs mere

Håndtering af brugere og adgange

Skab kontrol og styring af, hvilke brugere der har adgang til systemer og data for at reducere risikoen for kompromittering.

Læs mere

Beredskab og recovery

Beredskabsplaner sikrer større modstandsdygtighed mod cyberangreb og minimerer forretningskonsekvenserne.

Læs mere

Adfærd og awareness

Etablér en cyber-sikkerhedskultur omkring adfærd og awareness samt et integreret fokus på beskyttelse af virksomhedens aktiver.

Læs mere

Kontakt os

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

William Sharp

William Sharp

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 8932 0076

Følg PwC