Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Fondshåndbogen 2022

Få et overblik over fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter.

Fondshåndbogen 2022 er et opslagsværk til dig, der ønsker at dykke ned i de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som danske fonde er underlagt. Du kan bl.a. blive klogere på:

 • Gældende lovregulering
 • Krav til regnskabsaflæggelse
 • Hvilke ledelsesforhold er gældende for fonde

 

I år har vi sat særligt fokus på følgende områder:

 • Compliance
 • Bæredygtighed
 • Dataetik
 • Særlige overvejelser og konsekvenser ved indførelse af lagerbeskatning ejendomme
 • Oplæg til ændring af lov om fonde og visse foreninger
 • Whistleblower-ordninger
 • Fondes bidrag til samfundet
 • Fondsmyndighedernes fokusområders samspil mellem fondsret
 • Skatteret og regnskabsmæssige regler
 • Redegørelse for god fondsledelse stiller krav til fondes kapitalforvaltning.

Vi håber, at Fondshåndbogen 2022 vil bidrage med inspiration til fondsledelserne.

God læselyst.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, Financial Services Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Følg PwC