Brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder

Se videoen og download alle konklusionerne fra vores analyse af tømrer- og snedkerbranchen.

I brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder ser vi på udviklingen i en række nøgletal herunder indtjening på sagerne, kapacitetsomkostninger, overskudsgrad m.fl.

Nøgletallene viser, at indtjeningen på sagerne er forbedret med 2 procentpoint fra foregående år til seneste år, samtidig med at virksomhederne har formået at forbedre bundlinjen med ca. 2 procentpoint.

På baggrund af vores interviews med tømrer- og snedkervirksomhederne kan vi konstatere, at størstedelen af virksomhederne ikke forventer den helt store vækst i de kommende år på trods af et fortsat godt aktivitetsniveau i foråret 2022.

Det skyldes bl.a. mangel på arbejdskraft til at udføre opgaverne men også mindre aktivitet i branchen. Det skal ligeledes ses i lyset af de stigende materialepriser, og den usikkerhed på udviklingen, som det fører med.

Playback of this video is not currently available

4:56

Se vores videobrancheanalyse for tømrere og snedkere

I videoen præsenterer vi de vigtigste økonomiske nøgletal, og vi møder også Tage Johansen Tømrer- og Snedkerforretning ApS og Tømrerfirmaet Struer A/S, der giver deres syn på tendenserne i branchen.

Udviklingen i udvalgte nøgletal

Konklusioner fra interviews med branchen

Størstedelen forventer ingen eller mindre vækst i aktivitetsniveauet det kommende år.

En stor del af virksomhederne peger på mangel på arbejdskraft som den største udfordring det kommende år.

En af de øvrige største udfordringer er stigende materialepriser og usikkerheden på levering af materialer.

Fastholdelse af medarbejdere er højt oppe på agendaen hos ledelsen i virksomhederne, da det er svært at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere.

Den nuværende travlhed i branchen giver virksomhederne større mulighed for at vælge mellem opgaverne og dermed vælge de mest attraktive.

Travlhed og mangel på arbejdskraft kan gå ud over kvaliteten af arbejdet og betyde, at lærlinge ikke får den nødvendige oplæring.

Virksomhederne opfatter branchen som værende ret digital og anvender digitale løsninger, som ordrestyring, tidsregistrering, kalkulationsværktøjer m.fl., men der er fortsat plads til forbedringer.

Kontakt os

Michael Krath

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2362 5154

Følg PwC