CEO Survey 2022

6 ud af 10 danske topledere har fastsat mål for udledning af drivhusgas i virksomhedens langsigtede strategi. Det er langt flere end globalt, men kun hver tredje har forpligtet sig til en net zero-målsætning. Det skyldes bl.a. mangel på ressourcer og branchestandarder. Dyk ned i resultaterne fra verdens førende toplederundersøgelse.

PwC’s CEO Survey 2022 viser, at de danske virksomheder er bedre til at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategiske arbejde end de globale virksomheder. 63 % af de danske topledere fortæller således, at mål for udledning af drivhusgasser indgår i virksomhedens langsigtede strategi, mens det kun er 37 % på globalt niveau. Dermed er de danske topledere kun overgået af de svenske (68 %) og de finske topledere (64 %). Undersøgelsen viser desuden, at mål om udledning af drivhusgasser indgår i lidt mere end hver fjerde danske CEO’s personlige bonus- eller incitamentsordning, mens det globalt er tilfældet for 13 % af toplederne.

Mål om udledning af drivhusgasser indgår i lidt mere end hver fjerde danske CEO’s personlige bonus- eller incitamentsordning

Er mål om udledning af drivhusgasser inkluderet i virksomhedens langsigtede strategi og CEO’ens bonus eller incitamentsordning?

Flere danske virksomheder har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det

Hver tredje danske virksomhed har i dag forpligtet sig til “net zero” (en netto-udledning af CO2 på nul), og yderligere 29 % af virksomhederne arbejder hen imod en sådan forpligtelse. Lidt over hver tredje virksomhed har ikke forpligtet sig til net zero.

Har jeres virksomhed forpligtet sig til net zero?

Det er langt fra nok at sætte sig en målsætning og skrive det ned i en strategi. Det kræver ressourcer på tværs af virksomheden og de rette kompetencer, hvis virksomheden skal være i stand til at måle sin CO2-udledning og lykkes med at indfri sine mål med at nedbringe den

Susanne Stormer, Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

De topledere, der ikke har forpligtet sig til net zero, peger på en række årsager hertil: Globalt svarer over halvdelen fx, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke har kompetencerne til at måle deres drivhusgasudledning (55 %), og næsten samme andel svarer, at den branche, virksomheden befinder sig i, ikke har en standardiseret tilgang til CO2-reduktion (52 %). Hver femte svarer desuden, at de ikke har råd til at sætte et net zero-mål.

Hvad er grunden til, at I ikke har forpligtet jer til net zero og/eller CO2-neutralitet?

(Viser virksomheder globalt, der ikke har forpligtet sig til net zero og/eller CO2-neutralitet)

Kunder og medarbejdere har stor indflydelse på danske topledernes klimamål

Danske topledere svarer i langt højere grad end de globale CEO’er, at kunder og medarbejdere har en stor indflydelse på deres klimaforpligtelser. Hele 80 % af de danske CEO’er svarer, at kundernes forventninger har haft væsentlig indflydelse på deres løfte om CO2-neutralitet eller net zero-udledning (mod 59 % globalt). Og hele 75 % af de danske topledere svarer, at tiltrækning af medarbejdere har stor eller meget stor indflydelse på deres klimaløfte, hvilket er markant flere end globalt (42%).

Danske topledere svarer i langt højere grad end de globale CEO’er, at kunder og medarbejdere har en stor indflydelse på deres klimaforpligtelser.

Hvor stor indflydelse har følgende faktorer på, at I har forpligtet jer til net zero og/eller CO2-neutralitet?

Om CEO Survey 2022

I PwC’s 25. CEO Survey blev der gennemført 4.446 interview i 89 lande. I alt 80 danske CEO’er fra nogle af landets største virskomheder har deltaget. CEO Survey er verdens førende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC