SBTi – et større konkurrenceparameter for danske virksomheder

Flere virksomheder i Danmark og på de største eksportmarkeder tilslutter sig SBTi. Dermed bliver det et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for danske virksomheder at kunne demonstrere løsninger med dokumenteret lavere klimapåvirkning.

Download rapporten

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er hurtigt blevet højeste standard for virksomheder, der sætter ambitiøse og bindende mål for reduktioner af deres udledninger af drivhusgasser. SBTi – et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden, WWF – definerer og udbreder best practice ift. reduktioner af drivhusgasudledninger med baggrund i klimaforskningen. I denne opgørelse sætter PwC og Axcelfuture fokus på udviklingen i danske SBTi-tilsluttede virksomheder og på udviklingen i tilslutningen til SBTi i vores største samhandelslande.

Markant stigning i SBTi-tilsluttede danske virksomheder

Der sker en markant udvikling i antallet af SBTi-tilsluttede virksomheder i Danmark i disse år. Mens der i 2019 og 2020 var hhv. 7 og 17 tilsluttede virksomheder, var tallet i 2021 kommet op på 48, og pr. 8. august 2022 var 98 virksomheder tilsluttet. I Danmark er der desuden sket en større fremgang i andelen af små og mellemstore virksomheder, der er tilsluttet SBTi. I 2021 udgjorde SMV’er således 10 % af de SBTi-tilsluttede virksomheder, mens det er steget til 30 % i 2022.
 

“Analysen viser, at der er sket en hastig stigning siden 2019 og frem til i dag, og den udvikling forventer vi fortsætter. Antallet af virksomheder ligger dog fortsat på et relativt lavt niveau, og det er derfor afgørende, at flere arbejder med SBTi, da standarden er en effektiv måde at skabe troværdighed og retning for virksomhedens klimamål."

Susanne Stormer, Partner, Leder af Sustainability, PwC

SBTi er en global trend

Den stigende tilslutning til SBTi er en trend, der går på tværs af Europa og resten af verden. Globalt var der pr. 8. august 2022 3.358 virksomheder tilsluttet SBTi, herunder 1.808 alene på europæisk plan, undtaget finansielle virksomheder. Det svarer til en stigning på henholdsvis 52 % og 65 % i forhold udgangen af 2021. I Danmark var der en stigning på hele 104 % i samme periode.
 

Danmarks vigtigste eksportlande stiller i stigende grad klimakrav

Opgørelsen viser desuden, at der sker en stigning i antallet af virksomheder, der er tilsluttet SBTi blandt Danmarks fem største eksportlande for halvfabrikata; Tyskland, Sverige, Norge Storbritannien og Holland. I alle fem lande stiger tilslutningen fra virksomheder fra 2021 og frem.

Som denne opgørelse viser, er virksomheders tilslutning til SBTi steget kraftigt, og PwC, Axcelfuture og andre eksperter forventer, at SBTi har potentiale til at sprede sig som ringe i vandet. SBTi bliver et definerende og værdifuldt værktøj for virksomheder, hvor de kan sende et klart signal, opbygge troværdighed i deres klimaarbejde og skabe tillid hos deres interessenter. Virksomheder, der tilslutter sig SBTi, vil skabe større tillid til deres arbejde med reduktion af drivhusgasser fra interessenter, finde nye forretningsmuligheder, opnå konkurrencefordele og blive valgt til af investorer.

PwC og Axcelfuture anbefaler derfor:

 • Investér i at opstille ambitiøse og troværdige klimamål
  Det stigende antal virksomheder på vores største eksportmarkeder, der tilslutter sig SBTi, giver et klart incitament for danske eksporterende virksomheder til at øge deres klimaindsats. Skal de være konkurrencedygtige, er det afgørende, at udledningerne af drivhusgasser opgøres, og at der sættes ambitiøse og troværdige mål for reduktionerne.
 • Kom i gang så hurtigt som muligt
  SBTi bliver definerende for, hvordan virksomheder arbejder med reduktion af drivhusgasser, men det kræver intern mobilisering, forankring og etablering af de rette datasystemer ude i virksomhederne for at komme godt i gang med arbejdet.
 • Effektivisér arbejdet med klima gennem SBTi
  Arbejdet med klima er komplekst og udvikler sig hele tiden. Det kan være ressourcekrævende for virksomheder konstant at skulle tage stilling til, hvordan de skal arbejde med området. SBTi giver virksomhederne en fast skabelon, som derved kan strømline arbejdet med klima og sikre, at arbejdet følger med udviklingen.
 • Lær af de bedste i arbejdet med klima
  Videndeling af best practice er centralt i SBTi. Som virksomhed får man gennem SBTi således indblik i forskellige initiativer, handlingsplaner og best practices. Det giver virksomheder mulighed for at lære af hinanden og være mere effektive i deres arbejde med området.
 • Skab tillid til jeres data og rapportering
  Det er vigtigt, at virksomheden kvalitetssikrer data, så der sikres pålidelighed herom fra omverdenen, ligesom disse data kan ligge til grund for ledelses incentive-programmer, og som betingelser i låneaftaler, mv. Få hjælp til at kvalitetssikre data, og inddrag de rette eksperter, som både kan give virksomheden og dens interessenter sikkerhed for, at data er pålidelige, at de rette forhold er blevet rapporteret, og at der bruges

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC