PwC’s 27th Annual Global CEO Survey

CEO’ernes optimisme stiger i en tid med lav sigtbarhed

#
  • 15/01/24

Efter et stort dyk i forventningerne til væksten i verdensøkonomien sidste år er danske toplederes økonomiske optimisme så småt på vej tilbage. CEO’erne befinder sig dog i en tid med lav sigtbarhed, hvor især makroøkonomisk volatilitet og cyberrisici præger trusselsbilledet. Samtidig står virksomhederne over for nye forandringer, og en del skal ændre kurs, hvis de skal være levedygtige om 10 år. Det viser CEO Survey 2024 med indsigt fra flere end 4.700 topledere.

Vækstforventninger

PwC’s 27. CEO Survey 2024 viser, at væsentlig flere danske CEO’er i år tror på vækst i verdensøkonomien (31 % i år mod blot 8 % sidste år), eller at den forbliver på samme niveau (23 % i år mod 6 % sidste år). Modsat forventer 46 % af de danske topledere, at væksten i verdensøkonomien vil falde de kommende 12 måneder, og det er væsentlig færre end sidste år. Her forventede 86 % et fald, hvilket var det højeste niveau i 10 år.

1 / 2

Flere CEO’er tror på vækst i verdensøkonomien end for 12 måneder siden

Danmark

Hvordan forventer du, at væksten i den globale økonomi vil udvikle sig i de kommende 12 måneder?

2 / 2

Flere CEO’er tror på vækst i verdensøkonomien end for 12 måneder siden

Globalt

Hvordan forventer du, at væksten i den globale økonomi vil udvikle sig i de kommende 12 måneder?

Lav visibilitet for de danske topledere i 2024

De danske toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed flugter i år med deres forventninger til verdensøkonomien. 37 % af de danske CEO’er tror i høj grad eller i meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2024, hvilket er på niveau med sidste år. Knap halvdelen (49 %) af de danske topledere forventer vækst i egen virksomhed de kommende tre år, hvilket også er på niveau med sidste år.

1 / 2

37 % af de danske CEO’er har høje forventninger til vækst i egen virksomhed

Danmark

I hvilken grad forventer du vækst i din egen virksomhed i de kommende 12 måneder/tre år?

(Viser dem, der har svaret “i høj grad/i meget høj grad”)

2 / 2

37 % af de danske CEO’er har høje forventninger til vækst i egen virksomhed

Globalt

I hvilken grad forventer du på vækst i din egen virksomhed i de kommende 12 måneder/tre år?

(Viser dem, der har svaret “i høj grad/i meget høj grad”)

Tyskland overhaler USA som det foretrukne vækstmarked

Ifølge CEO Survey 2024 ryger Storbritannien ud af danske CEO’ers top 5 over vigtigste vækstmarkeder, og USA går også tilbage. Tyskland indtager positionen som det største vækstmarked for de danske topledere, og USA må se sig hensat til en 2. plads. Knap halvdelen af de danske topledere (49 %) peger på Tyskland. Samtidig peger 42 % af de danske topledere på USA som det vigtigste eksportmarked for at drive væksten i de kommende 12 måneder, hvilket er et fald på 9 procentpoint fra 51 % sidste år. 

Storbritannien falder til gengæld fra en 3. plads i 2023 til en 6. plads i 2024, mens Kina rykker fra en 4. plads i 2023 til en 3. plads i år.

Trusselsbilledet

Cyberrisici tager et stort spring op på listen over trusler i 2024

CEO Survey 2024  viser endvidere, at de danske topchefer samlet set føler sig mindre eksponerede over for trusler i år sammenlignet med sidste år, hvor bekymringsniveauet lå højt pga. den høje inflation og ikke mindst krigen i Ukraine. Dette gælder dog ikke cyberrisici, hvor andelen af topledere, der oplever dette som en trussel, stiger væsentligt. Således svarer 32 % af de danske topledere i år, at de er meget eller ekstremt påvirket af cybertruslen mod 20 % sidste år. Dermed stiger truslen fra cyberrrisci også fra en 4. plads sidste år til en 2. plads i år på listen over erhvervslivets største trusler.

1 / 2

Flere danske CEO’er vurderer, at deres virksomhed er påvirket af cybertruslen

Danmark

Hvor påvirket er din virksomhed af følgende trusler i de kommende 12 måneder?

(Viser dem, der har svaret “ekstremt/meget påvirket”)

2 / 2

Flere danske CEO’er vurderer, at deres virksomhed er påvirket af cybertruslen

Globalt

Hvor påvirket er din virksomhed af følgende trusler i de kommende 12 måneder

(Viser dem, der har svaret “ekstremt/meget påvirket”)

Øverst på listen over trusler placerer de danske topledere makroøkonomisk volatilitet. Det er knap 4 ud af 10 danske topledere (38 %), der vurderer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af makroøkonomisk volatilitet i de kommende 12 måneder, hvilket er lidt færre end sidste år (41 %). Truslen fra inflation er også faldende, men er dog fortsat i de danske toplederes top 5 over trusler. Således svarer 23 % af de danske topledere, at deres virksomhed er meget påvirket af inflationen i år mod 40 % sidste år. 

Tid til forandring

CEO Survey 2024 viser desuden, at erhvervslivet står i en tid, der kalder på forandring. Således svarer 25 % af de danske topledere, at de må ændre kurs, hvis de fortsat skal være levedygtige om 10 år. Den tanke er endnu mere udbredt globalt, hvor 45 % svarer det samme.

Ifølge de danske CEO’er er det særligt de teknologiske forandringer (39 % svarer i høj grad), skift i kundernes præferencer (38 %) og ny lovgivning (37 %), der driver forandringerne.

1 / 2

En del virksomheder skal ændre kurs for at være økonomisk levedygtige om 10 år

Danmark

Hvis din virksomhed fortsætter nuværende kurs, hvor længe vurderer du så den vil være økonomisk levedygtig?

Sumafvigelser skyldes, at "ved ikke" er udeladt

2 / 2

Især teknologi og kundernes præferencer driver forandringerne i virksomhederne

Danmark

I hvilken grad har følgende faktorer drevet forandringer i måden din virksomhed skaber og leverer værdi på?

(Viser dem, der har svaret “i høj/meget høj grad”)

Klimadagsordenen

Danske topledere går foran med klimainitiativer

De danske topledere danner fortrop i arbejdet med energieffektivisering og udvikling af klimavenlige produkter og ydelser.

Hele 93 % af de danske topledere svarer således, at de er i gang med at forbedre eller allerede har forbedret virksomhedens energieffektivitet, mens det gælder tre ud af fire topledere på globalt plan. 75 % af de danske topledere er desuden i gang med eller har allerede udviklet klimavenlige produkter og ydelser. Blandt topchefer globalt gælder det 58 %.

Når det kommer til barrierer for virksomhedernes klimaindsats og dekarbonisering, peger mange topledere på det lavere udbytte på klimavenlige investeringer. 56 % af de danske topledere er dog villige til at acceptere et lavere afkast på klimainvesteringer, mens det gælder 41 % ud af 10 CEO'er i andre lande. Desuden peger de danske CEO’er på kompleksiteten i lovgivningen som en barriere samt manglen på klimavenlige teknologier inden for virksomhedens branche. 

PwC’s CEO Survey viser desuden, at 44 % af de globale topledere allerede er i gang med eller planlægger at opkvalificere deres medarbejdere til at forstå, hvordan de kan tackle virksomhedens klimaudfordringer. Blandt de danske topledere svarer 64 %, at de har taget fat på dette.

1 / 2

Har din virksomhed inden for de seneste 12 måneder accepteret et afkast på klimavenlige investeringer, der var lavere end for andre investeringer?

2 / 2

I hvilken grad hæmmer følgende faktorer din virksomheds evne til at dekarbonisere sin forretningsmodel?

(Viser svarene "i moderat grad", "i høj grad" og "i meget høj grad")

AI

Danske topledere ser stor værdi i generativ AI

CEO Survey 2024 viser, at danske CEO’er har stor tiltro til generativ AI. 54 % er i høj eller meget høj grad enige i, at AI markant vil ændre måden, som deres virksomhed skaber og leverer værdi på inden for de næste tre år. Til sammenligning forventer 47 % af de globale topledere det samme. Derudover vurderer 7 ud af 10 danske topledere, at generativ AI vil medføre effektiviseringer i medarbejderes tid på arbejdet med minimum 5 %, og knap hver fjerde forventer en effektivisering på 16 % eller derover de kommende 12 måneder.

1 / 2

I hvilket omfang er du enig eller uenig i følgende udsagn om generativ AI?

Danmark

2 / 2

I hvilket omfang er du enig eller uenig i følgende udsagn om generativ AI?

Global

Cyberrisici og misinformation

De danske topledere peger på særligt to trusler ved generativ AI i de næste 12 måneder: cyberrisici og spredning af misinformation. Hele 7 ud af 10 danske CEO’er forventer en øget risiko inden for cyberområdet, og hver anden forventer, at AI medfører spredning af misinformation.

1 / 2

I hvilket grad er du enig eller uenig i, at generativ AI vil øge følgende i din virksomhed inden for de næste 12 måneder?

Danmark

2 / 2

I hvilket grad er du enig eller uenig i, at generativ AI vil øge følgende i din virksomhed inden for de næste 12 måneder?

Global

Få adgang til alle resultaterne

Download CEO Survey 2024


Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, København, PwC Denmark

E-mail

Følg PwC