Finansierings- muligheder for PtX-projekter

#
  • 04/06/24

Få indblik i de oplevede muligheder, udfordringer og barrierer på markedet for udvikling af Power-to-X i Danmark.

Power-to-X (PtX) forventes at udgøre en central brik i opfyldelsen af regeringens klimamål om at blive henholdsvist delvist og helt klimaneutrale i 2030 og 2045. Dette skal blandt andet ske ved at producere brint og forarbejde denne yderligere til grønne drivmidler såsom e-methanol, e-kerosen, Ammoniak og eSAF. For flere markedsaktører udgør PtX endvidere et centralt element i investeringscasen for havvind, og er dermed en del af grundlaget for etablering af havvindparker.

Regeringen har i den politiske aftale om PtX fra marts 2022 sat fokus på produktion og anvendelse af PtX i Danmark. Målet med aftalen var, at Danmark skal sigte efter at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. I maj 2023 har regeringen med den politiske aftale om mulighed for etablering af brintinfrastruktur fastlagt principperne for at muliggøre etablering af rørbunden brintinfrastruktur i Danmark. Rørbunden brintinfrastruktur kan desuden bidrage til at realisere den politiske ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030.

Rundt omkring i Danmark er en række PtX-projekter derfor også på tegnebrættet. Nogle projekter er ved at blive modnet, mens andre allerede er sat i søen. Flere projekter er dog stadig langt fra en endelig investeringsbeslutning (FID), og her er finansiering af projekterne afgørende. Men for, at PtX kan blive til en stor-skala industri og bidrage til at nedbringe Danmarks CO2-udledninger, er det også nødvendigt at få eksterne investorer og långivere på banen.

I den forbindelse har PwC foretaget en markedsundersøgelse med nuværende og potentielle PtX-aktører, investorer og finansielle aktører for at tage temperaturen på udviklingen i PtX-markedet og afdække finansieringsvilkårene. Undersøgelsen afdækker I) fremdriften i projektmodningen, II) forventning til afkastkrav, og III) hvilke udfordringer der er forbundet med at etablere en rentabel PtX business case, der kan danne udgangspunkt for en investeringsbeslutning.

PwC har i perioden marts til maj 2024 indsamlet besvarelser fra 36 relevante virksomheder om udviklingen af PtX-projekter. Heraf forventer halvdelen at træffe investeringsbeslutning om et PtX-projekt inden for de kommende 24 måneder. Vi har bl.a spurgt til karakteren og omfanget af disse investeringer samt mulige udfordringer og barrierer i udviklingen af PtX-projekter. Vi har suppleret undersøgelsen med interviews med långivere og eksterne investorer for at få uddybet besvarelserne og for at få dybere indsigt i særligt forventninger til finansiering.

Highlights fra undersøgelsen

  • Halvdelen af de deltagende markedsaktører planlægger at træffe investeringsbeslutning inden for de næste 24 måneder.
  • Flest markedsaktører forventer at investere i grøn brint og e-methanol
  • Producenterne forventer at investere milliardbeløb inden for de næste 2 år
  • Mulighederne for afsætning af brint og transport udgør begge udfordringer i forhold til at få business casen til at balancere
  • Lange aftagerkontrakter i Danmark og udlandet samt direkte støtte forventes at skabe de bedste forudsætninger for en positiv business case
  • Producenterne forventer at finansiere projekterne med omtrent lige dele egenfinansiering og fremmedkapital, mens långiverne dog efterspørger proof of concept, før finansering kan stilles til rådighed.
  • Långiverne ser mere positivt på muligheden for at anvende joint venture samarbejde til at rejse kapital end producenterne, som i højere grad ser offentlige støtte og lånegarantier som bedre for business casen
  • Der er stor diskrepans mellem forventningen til afkastkrav i PtX-projekter mellem producenter og investorer. Investorerne påpeger at PtX er en forholdsvis uprøvet teknologi og den risiko tager de med i deres vurdering.
Spørgsmål: I hvilken grad oplever i følgende faktorer som udfordring i businesscasen for jeres PtX projekt*? (pct.)

Spørgsmål stillet til producenter af både brint og synteseprodukter

Få adgang til alle resultaterne

Finansieringsmuligheder for PtX-projekter

Download her (PDF of 1.08mb)

Om undersøgelsen

PwC har i perioden marts til maj 2024 indsamlet besvarelser fra 36 relevante virksomheder om udviklingen af PtX-projekter. Resultaterne blev præsenteret på konferencen “Vejen til succes: Finansieringsmuligheder for Power-to-X-projekter”, som blev afholdt af PwC og Green Power Denmark i Hellerup den 4. juni 2024.

 

Kontakt os

Morten Rasmussen

Director, Advisory, PwC Denmark

3093 6970

E-mail

Følg PwC