Brancheanalyse for læger

Mindre fald i omsætningen på lægeklinikkerne

Brancheanalyse for læger
  • 08/11/23

Igen i år lancerer PwC en regnskabsanalyse af lægebranchen. Analysen baserer sig på det store antal klinikker, som PwC betjener inden for lægebranchen. Gå på opdagelse i tallene og download alle analysens konklusioner her.

5,76 mio.

Gennemsnitlig omsætning (DKK).

1,39 mio.

Indtjening pr. klinikejer (DKK).

92,6%

Andel af omsætningen, som stammer fra sygesikringshonorar.


Årets analyse viser et mindre fald i omsætningen på lægeklinikkerne. Omsætningen udgjorde DKK 5,8 mio. seneste år mod DKK 5,9 mio. det foregående år. Andelen af den samlede omsætning, som stammer fra sygesikringshonorar, udgjorde 92,6 % seneste år mod 92,9 % foregående år. Patienthonorarandelen ligger tilsvarende på cirka samme niveau begge år.

Indtjeningsbidraget (resultat før renter og afskrivninger) for den enkelte klinikejer er ligeledes faldet en smule. Det udgjorde seneste år 24,2 % af omsætningen mod 25,0 % foregående år. Dog viser det samlede billede over de seneste fem år, at den gennemsnitlige indtjening pr. læge er steget med ca. TDKK 20.

Den samlede omsætning pr. klinik er faldet med ca. TDKK 154, og da omkostningerne samtidig samlet er steget med ca. TDKK 42, betyder dette, at det samlede resultat for året er faldet med TDKK 196 (omregnet pr. ejer til et fald på ca. TDKK 84). Omkostninger udgør samlet 49,1% af omsætningen mod 47,2% i 2021.

Vores analyse på baggrund af årsregnskaber for 2022 viser overordnet, at branchen har øgede omkostninger til såvel personaleudgifter som andre eksterne omkostninger, og at klinikkerne ikke formår at øge omsætningen tilsvarende. Resultatet er et lavere overskud for de enkelte ejere.

Lars Vagner Hansen, Partner og Praksissektor ansvarlig, PwC

Udviklingen i udvalgte nøgletal

Om brancheanalysen for læger

Regnskabsanalysen for læge baserer sig på det store antal klinikker, som PwC betjener inden for lægebranchen. Nøgletallene tager udgangspunkt i regnskaber med afslutningsdato indtil den 31. december 2022, som vi har udarbejdet i løbet af 2023.

Få adgang til alle tal samt PwC's anbefalinger til optimering af omsætning og omkostningsreduktion

Download den fulde analyse


Kontakt os

Steffen Damsgaard Sørensen

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5694

E-mail

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

E-mail

Følg PwC