Brancheanalyse for tandlæger

Download alle konklusionerne fra PwC's nøgletalsanalyse

Igen i år lancerer PwC en regnskabsanalyse af tandlægebranchen.

Analysen viser, at omsætningen i 2021 er steget markant i forhold til 2020, som var et år påvirket af COVID-19, men at omsætningen er også væsentligt højere end i 2019 før COVID-19.

Sygesikringsomsætningen udgør i gennemsnit 14 % af den samlede omsætning, hvilket er et fald på 1 procentpoint i forhold til 2020 og 2019. For de små klinikker med en omsætning på op til DKK 3 mio. om året er tallet lidt højere. Her udgør sygesikringsomsætningen 17 %.

På de mindste klinikker er omsætningen steget med 10,9 % i forhold til 2020. I gennemsnit er omsætningen pr. klinik steget fra DKK 2,1 mio. i 2020 til 2,3 mio. DKK i 2021 pr. klinikejer.

På de mellemstore klinikker med en omsætning på mellem DKK 3 og 6 mio. om året er omsætningen stort set status quo. I 2020 lå den gennemsnitlige omsætning på DKK 4,4 mio., mens den i 2021 er på DKK 4,5 mio. pr. klinikejer - en stigning på 1,8 %.

De største klinikker har øget omsætningen med omtrent 18,3 % i forhold til 2020. Her er omsætningen pr. klinikejer i gennemsnit steget fra DKK 9,0 mio. i 2020 til DKK 10,7 mio. i 2021.

Udviklingen i udvalgte nøgletal

Om brancheanalysen for tandlæger

Analysen tager som altid udgangspunkt i regnskabstal, og vi håber at kunne give jer yderligere inspiration til det daglige arbejde på klinikkerne.

Nøgletallene tager udgangspunkt i regnskaber ned afslutningsdato indtil den 31. decemeber 2021, som vi har udarbejdet i løbet af 2022.

Download den fulde analyse og få adgang til alle tal samt PwC's anbefalinger til optimering af omsætning og omkostningsreduktion.

Kontakt os

Steffen Damsgaard Sørensen

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5694

E-mail

Paw Hjelmberg Laursen

Senior Manager, PwC Denmark

7921 2704

E-mail

Følg PwC