Brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder: Forskellige vækstforventninger i branchen

Se videoen og download alle konklusionerne fra vores analyse af tømrer- og snedkerbranchen.

Tømrer- og snedkervirksomhederne har samlet set realiseret en lidt lavere indtjening det seneste år sammenlignet med året før. Dette er på trods af en 5 % højere beskæftigelse i branchen. Dog viser vores analyse af branchens økonomiske nøgletal, at den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder har været stigende, ligesom virksomhedernes overskudsgrad efter et fald for et år siden er tilbage på det stabile niveau fra året før.

De seneste par år har branchens største udfordringer været mangel på arbejdskraft og stigende materialepriser, men materialepriserne har normaliseret sig og mangel på arbejdskraft ser ikke længere ud til at være det væsentligste tema for ejerlederne.

Den væsentligste udfordring i branchen netop nu er usikkerhed om det fremtidige aktivitetsniveau. Det høje renteniveau har bremset investeringslysten, og branchen ser ind i faldende bolig- og projektbyggeri.

Download analysen

Playback of this video is not currently available

4:26

Se video brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder

Få gennemgået de vigtigste konklusioner fra analysen og mød to ejerledere, der giver deres syn på branchen, udfordringerne og mulighederne.

Nøgletal for branchen


Seneste år
Foregående år
Året før

Samlet indtjening i branchen
TDKK
TDKK
TDKK
Gennemsnitlig omsætning pr. medarbejder
TDKK
TDKK
TDKK

Overskudsgrad


Seneste år
%
Foregående år
%
Året før
%

Konklusioner og tendenser fra interviews

I forbindelse med udarbejdelsen af brancheanalysen har vi foretaget interviews med i alt 19 ejerledede tømrer- og snedkervirksomheder.

Vækst

Der er stadig forventninger om vækst i branchen. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer således vækst på toplinjen, mens hver sjette ejerleder forventer uændret omsætning. Dog forventer 30 % af de adspurgte virksomheder et faldende aktivitetsniveau over de kommende år.

Udfordringer

Et af de vigtige opmærksomhedspunkter i branchen det kommende år er usikkerheden i markedet som følge af det stigende renteniveau og den høje inflation.

Digitalisering

79 % af ejerlederne vurderer, at deres virksomhed er digital, og de ser forholdsvis store muligheder i digitalisering, især til sagsstyring og projektstyring ved anvendelse af forskellige digitale løsninger og apps.

Bæredygtighed

Alle de interviewede ejerledere oplever et øget fokus på bæredygtighed i branchen. De møder bl.a. større forventninger fra kunderne - især fra erhvervskunder samt det offentlige. Det er bl.a. de kommende krav til større virksomheder om bæredygtighedsrapportering, som sætter skub i udviklingen.

Om brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder

Nøgletalsanalysen er udarbejdet på baggrund af de seneste tilgængelige årsrapporter. Virksomheder, som qua sin størrelse eller af andre årsager afviger markant fra populationsgennemsnittet og dermed vil kunne påvirke analysen uforholdsmæssigt meget, er frasorteret i analysen.

En række nøgletal er baseret på virksomhedernes omsætning. De mindste virksomheder har mulighed for ikke at oplyse omsætningens størrelse, hvorfor de naturligt ikke vil indgå i de beregnede nøgletal.

I forbindelse med analysen har vi ligeledes udført interviews med 19 ejerledede tømrer- og snedkervirksomheder fordelt i hele landet.

Download brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder

Få adgang til hele analysen inkl. PwC's 10 gode råd

Kontakt os

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

E-mail

Følg PwC