C25 Tax Transparency 2024

Øget transparens i C25-selskabernes frivillige skatterapportering

#
  • 01/05/24

De seneste fem år har vist en stor fremgang i C25-selskabernes frivillige skatterapportering. PwC’s C25 Tax Transparency 2024 viser således, at C25-selskaberne har øget deres transparens på alle ni parametre inden for frivillig skatterapportering med mindst 50 %.

Læs hele analysen

C25 Tax Transparency 2024

Lovgivere og internationale organisationer påvirker og opfordrer i stigende grad multinationale virksomheder til at øge transparensen omkring deres skattemæssige forhold. C25 Tax Transparency, der undersøger C25-selskabernes skattetransparens på en række parametre, konstaterer en betydelig stigning på alle områder siden 2019. Inden for tax governance er der således sket en markant fremgang i antallet af virksomheder, der har fået godkendt en skattepolitik af bestyrelserne, og flertallet af virksomhederne har implementeret systemer til at håndtere skatterisici. Når det kommer til transfer pricing og skattelylande, giver samtlige C25-selskaber  i år oplysninger på disse områder. Der ses også en stigning i virksomhedernes oplysninger om skatteincitamenter. Disse oplysninger offentliggøres primært i skattepolitikker, men et stigende antal selskaber inkluderer også oplysningerne i årsrapporten.

5-årig udvikling i C25-selskabernes frivillige skatterapportering

C25 Tax Transparency

*Det øverste tal afspejler målingen for 2023, mens tallet inde i søjlen afspejler udviklingen fra 2019-2023.

Analysen viser endvidere, at flere virksomheder nu følger principperne i det vedtagne EU-direktiv om CbC-rapportering (land-for-land-rapportering). Der er også et stigende antal virksomheder, der offentliggør deres samlede skattebidrag (Total Tax Contribution) og beskriver de væsentligste forhold, der påvirker den effektive skatteprocent (ETR). 

Udviklingen inden for skattetransparens er præget af flere centrale udviklinger. Internationalt har anbefalingerne fra Global Reporting Initiative (GRI), World Economic Forum samt andre internationale organisationer som UN-PRI og B-Teamet m.fl. fremmet transparens i selskabernes skatteanliggender. På europæisk plan vil implementeringen af EU-direktivet om offentlig land-for-land-rapportering (CbCR) blive obligatorisk for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024, hvilket også har været med til at præge dagsordenen for skattetransparens.

Såvel de lovgivningsmæssige ændringer som de internationale anbefalinger medvirker i sammenhold med det generelt voksende fokus på bæredygtighed til at virksomhederne i øget grad frivilligt rapporterer på skattemæssige forhold. Sammenhængen mellem bæredygtighed og virksomheders skattebidrag (Total Tax Contribution) forventes kun at få større betydning, når de øgede krav til bæredygtighedsrapportering træder i kraft.

Dette kan de læse mere om i denne femte udgave af C25 Tax Transparency, som ser nærmere på C25-selskabernes frivillige skatterapportering i et femårigt perspektiv.

Download hele rapporten, og bliv klogere på:

  • Den 5-årige udvikling i C25-selskabernes frivillige skatterapportering
  • Seneste trends inden for skattetransparens
  • Hvordan skatterapportering kan skabe værdi på bæredygtighedsområdet

Læs hele analysen

C25 Tax Transparency 2024

Kontakt os

Susanna F. Bjerrum Poulsen

Partner, Corporate Tax, PwC Denmark

5138 4954

E-mail

Oliver Lundgreen Kollerup

Senior Associate, PwC Denmark

2163 0165

E-mail

Følg PwC