CFO’ens CyberGuide

CFO’ens CyberGuide klæder dig og direktionen på til at oversætte cybertruslen til et relevant risikobillede for jeres forretning. Med praktisk viden og indsigt fra virkelighedens cases hjælper guiden jer godt i gang med at opbygge en forstærket cybersikkerhed og dermed stille jer bedre rustet mod cybertruslen.

Download guiden

Som CFO eller ledelse af en virksomhed har man en forpligtelse over for alle sine interessenter – medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere – om at sikre virksomheden mod digitale trusler. Truslerne er både interne og eksterne, og det handler derfor både om at sikre egen forretning og eksistens som virksomhed, men i ligeså høj grad om at forstå den risiko, der er ved at indgå i netværk med andre virksomheder.

For at komme godt i gang med at styrke cybersikkerheden er du som CFO nødt til at gå grundigt til værks. Denne Cyberguide er rettet mod direktion og ledelse for at forberede dig som CFO - både på de kerneudfordringer, som digitaliseringen skaber for din virksomhed, og samtidig for at tage dig igennem de trin, der ligger i at opbygge et cyberstrategisk fundament.

Denne guide fører dig igennem de syv niveauer, som understøtter et cyberstrategisk fundament i din virksomhed. I den får du et overblik over de væsentligste komponenter på Sikkerhedsrejsen og de spørgsmål, du skal stille dig selv og din organisation på vej mod et bedre cyberforsvar og -beredskab.

Det indebærer, at du har styr på virksomhedens vigtigste aktiver, teknologivalg, bruger- og adgangstyring, beredskabsplanlægning samt en sund sikkerhedskultur.

Cybersikkerhed omfatter i høj grad virksomhedens økonomi og forretningsgrundlag. Som ansvarlig for virksomhedens finansielle sikkerhed og risikostyring, er det naturligt CFO’ens opgave at spille en væsentlig rolle i at lægge virksomhedens cybersikkerhedsstrategi.

Mads Nørgaard Madsen
Partner og direktør i Consulting, PwC

Seneste kapitel - opdateret 3. maj 2023

Incident Response

Som følge af digitaliseringen har cyberangreb som oftest en voldsom effekt, og ligesom det digitale forsvar bliver mere raffineret, gør de digitale angreb det samme. Derfor skal alle virksomheder være i stand til hurtigt at reagere på og komme sig efter et cyberangreb. Det kræver, at organisationen er godt forberedt. En væsentlig forudsætning for at minimere konsekvenserne af et cyberangreb og hurtigt komme på benene igen er, at man er forberedt på at håndtere hændelsen – at man har styr på sin Incident Response. 

Læs det seneste kapitel af CFO'ens CyberGuide

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Christian Kjær

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

William Sharp

William Sharp

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 8932 0076

Anders  Balslev

Anders Balslev

Director, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3093 4549

Følg PwC