Fondshåndbogen 2024

Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform

Med Fondshåndbogen 2024 byder vi velkommen til 11. udgave af håndbogen. Fondshåndbogen har – ligesom de tidligere udgaver – til formål at formidle viden om den materielle lovregulering af fonde, regnskabsaflæggelse, ledelsesforhold samt om skatte- og afgiftsmæssige forhold, som danske fonde er underlagt.

Håndbogen har gennem årene udviklet sig til at være en førende håndbog indenfor regulering af fonde. Vi oplever, at bogen anvendes flittigt af fondene selv, rådgivere og andre, der har behov for at sætte sig ind de aktuelle regler for fonde.

Du kan bl.a. finde viden omkring:

  • Gældende lovregulering
  • Krav til regnskabsaflæggelse
  • Hvilke ledelsesforhold, der er gældende for fonde
  • Oplysninger om fondsbeskatning og afgifter.

Hent håndbogen her

Håndbogen kan bruges af fondene, rådgivere og andre, der har behov for at sætte sig ind i de regler, der gælder for fonde. Vi håber, at du også finder håndbogen oplysende. God læselyst.

 

I år kan du derudover også finde oplysninger om særlige, aktuelle fokusområder:

  • Compliance (herunder GDPR, regnskabsaflæggelse og indberetninger til skattestyrelsen)
  • Bogføringsloven
  • Whistleblower-ordninger
  • Fondsmyndighedernes fokusområder
  • Samspil mellem fondsret, skatteret og regnskabsmæssige regler
  • Habilitet og uafhængighed (Særlig om skadeløsholdelse af ledelsesmedlemmer)

Få overblik, inspiration og viden

Hent Fondshåndbogen 2024

Relateret indhold

Følg PwC