Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor

Løsninger, gevinster og barrierer

Om undersøgelsen

På PwC's årlige konference for den offentlige sektor d. 7. juni 2023 sætter vi fokus på, hvad den offentlige organisation kan gøre - på et operationelt niveau - for at frigøre arbejdskraft. Som optakt til konferencen har PwC fra den 1. marts til den 20. maj 2023 gennemført en rundspørge blandt ledere i den offentlige sektor. 162 ledere fra kommune, stat og regioner har deltaget i undersøgelsen.

9 ud af 10 offentlige ledere kan ikke rekruttere de rette medarbejdere

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en strukturel udfordring, der går på tværs af stat, regioner og kommuner. 9 ud af 10 ledere i den offentlige sektor fortæller således, at de jævnligt ikke kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, og 58 % har udfordringer med at fastholde medarbejdere. Arbejdskraftsmanglen er især centreret om specialiserede kompetencer. 61 % af de offentlige ledere fortæller, at de primært mangler specialiserede kompetencer, mens 29 % i lige høj grad mangler specialister og generalister. I kommuner og regioner mangler man især velfærdsmedarbejdere (pædagoger, læger, sygeplejersker mv), mens der i staten især er mangel på it-specialister og udviklere samt jurister.

Manglen på medarbejdere kræver fokus på løsninger

I en tid med stor mangel på arbejdskraft vil det være nødvendigt både at udvikle og anvende flere arbejdkraftsbesparende løsninger samt tilrettelægge arbejdet på en smartere og mere effektiv måde. Manglen på medarbejdere medfører desuden et pres i mange organisationer, som ikke kun udfordrer løsningen af kerneopgaver, men også kan påvirke kulturen og arbejdsmiljøet. Det kan føre til en spiral, hvor flere faktorer påvirker hinanden i en negativ retning. Der er dog tiltag, der kan hjælpe til at modvirke denne udvikling. 

PwC har identificeret fire områder, som organisationen kan fokusere på for at tilpasse sig en fremtid med mangel på hænder:

  • Digitalisering 
  • Procesoptimering og kapacitetsstyring
  • Organisering og ledelse 
  • Fælles løsninger

Fælles for disse indsatsområder er, at de indeholder store potentielle gevinster i form af fx øget produktivitet, bedre prioritering, højere kvalitet og øget arbejdsglæde. Der er dog også en række oplevede barrierer, der står i vejen for at opnå det fulde potentiale, der ligger inden for disse områder. I det følgende ser vi nærmere på mulige gevinster og de største barrierer for at realisere disse i den offentlige sektor

Øget digitalisering vil føre til større effektivitet, kvalitet og sikkerhed

Ét af de fire indsatsområder er øget digitalisering. Selvom Danmark allerede er langt fremme inden for digitalisering og dataanvendelse, er der fortsat et stort potentiale for forbedring. 8 ud af 10 offentlige ledere og medarbejdere er således enige i, at der er uudnyttet potentiale for digitalisering i deres organisation. Det er ligeledes et potentiale i bedre udnyttelse af data i mange organisationer. Blot 55 % er således enige i, at de i høj grad anvender data til at træffe bedre beslutninger. Dette skyldes ifølge dem selv bl.a. manglende finansiering, men også at deres data ikke er struktureret, og at der i organisationen mangler viden og kompetencer til at gennemføre digitaliseringen. 

Forventede gevinster ved øget digitalisering

Oplevede barrierer for øget digitalisering

Øget digitalisering er blot ét af flere områder, den offentlige organisation med fordel kan investere i for at øge eksempelvis produktivitet og kvalitet. I denne korte undersøgelse har vi samlet indsigter fra flere end 150 offentlige ledere om de største gevinster og oplevede barrierer inden for de fire indsatsområder.

Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, København, PwC Denmark

4072 5767

E-mail

Jesper Hyche Sørensen

Partner, Aalborg, PwC Denmark

89325607

E-mail

Mads Peter Rostock Jacobsen

Partner, København, PwC Denmark

E-mail

Følg PwC