Sustainability Survey

Danske virksomheder har bæredygtighed øverst på agendaen, men der er fortsat langt til målet

#
  • 18/12/23

Hele 6 ud af 10 virksomheder har bæredygtighed i top 3 over de vigtigste temaer de næste to år, men de færreste har helt styr på data, rapportering og governance inden for bæredygtighed. Desuden er mange fortsat ikke tilstrækkeligt bekendte med det nye EU-rapporteringsdirektiv om bæredygtighed (CSRD). Det viser PwC’s Sustainability Survey.

Få adgang til alle resultaterne

Sustainability Survey

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introducerer helt nye og gennemgribende ændringer i virksomhedernes årsrapporter. Alle virksomheder af offentlig interesse samt virksomheder i regnskabsklasse ’Store C’ er forpligtet til at rapportere i henhold til EU Sustainability Reporting Standards og EU Sustainable Finance Taxonomy i deres årsrapport samt til at få en revision med begrænset sikkerhed om kvaliteten af dataene fra henholdsvis regnskabsåret 2024 og 2025.

Formålet med CSRD er at forbedre kvaliteten af virksomhedernes redegørelse for deres aftryk på samfund, mennesker og miljø ved at stille mere detaljerede oplysningskrav. Det skal gøre det nemmere for investorer såvel som borgere og andre interessenter at forstå, hvordan de enkelte virksomheder skaber langsigtet værdi og bidrager til bæredygtighed i samfundet. 

PwC har taget pulsen på virksomhedernes beredskab og evne til at navigere i bæredygtighedsdagsordenen i en tid med mange nye krav. Vi har spurgt 225 CXO’er og bæredygtighedsledere om deres indsats, udfordringer og planer inden for bæredygtighed.

PwC’s Sustainability Survey viser følgende tendenser:

Bæredygtighed er højt på dagsordenen

Bæredygtighed er en yderst relevant agenda for de fleste virksomheder, og 61 % placerer bæredygtighed i top 3 over de vigtigste temaer de næste to år.

Hvor vigtigt et tema er bæredygtighed for din virksomhed de kommende 24 måneder?


Bæredygtighed er vigtigste tema for os
%
Bæredygtighed er i top 3 over vigtigste teamer
%
Bæredygtighed er IKKE i top 3 over vigtigste teamer
%

Kilde: Sustainability Survey

Datastyring og rapportering er en udfordring

Ifølge PwC’s Sustainability Survey ser virksomhederne datastyring og rapportering som den allerstørste udfordring i arbejdet med bæredygtighed. Det svarer hhv. 73 % af de store virksomheder og 63 % af de mindre og mellemstore virksomheder. 

Hvad oplever I som de største udfordringer i jeres arbejde med bæredygtighed? (Vælg alle, der passer)

Mindst 250 ansatte
Færre end 250 ansatte

Datastyring og rapportering
%
%

Strukturering/governance
%
%

Mangel på nødvendige kompetencer
%
%

De økonomiske omkostninger
%
%

Fokus - hvor skal man investere?
%
%

Andet
%
%

Kilde: Sustainability Survey

Mange af de største virksomheder er nogenlunde eller fuldt ud bekendte med CSRD. Flere end hver 10. større virksomhed har dog slet ikke eller begrænset kendskab, og alle skal jo helst være med på, hvad der er i vente, så de kan være klar til at rapportere i henhold til CSRD fra finansåret 2024 eller 2025.

Susanne Stormer, Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, PwC Danmark

Mangler det fulde overblik over CSRD

PwC’s Sustainability Survey viser, at mange virksomheder ikke er fuldt ud bekendte med de nye EU-rapporteringskrav inden for bæredygtighed. Således svarer lidt over halvdelen af de større virksomheder, at de er fuldt ud bekendte med de kommende rapporteringkrav, mens det kun gælder hver femte virksomhed med færre end 250 ansatte.

På en skala fra 1-5 hvor bekendte er I med de kommende rapporteringskrav inden for bæredygtighed?


Intet kendskab
Lille kendskab
Noget kendskab
Større kendskab
Fuldt kendskab

Mindst 250 ansatte
%
%
%
%
%
Færre end 250 ansatte
%
%
%
%
%

Kilde: Sustainability Survey

Få har en færdig bæredygtighedsstrategi

De færreste har på nuværende tidspunkt en færdigudarbejdet, ambitiøs bæredygtighedsstrategi, og få planlægger at investere med henblik på at udvikle en stærkere ESG-performancestyring og engagere ledere og medarbejdere mere bredt på tværs af organisationen. Ligeledes stiller de fleste respondenter på nuværende tidspunkt spørgsmålstegn ved kvaliteten og pålideligheden af deres ESG-data, både i deres egen branche og mere generelt. Det er netop det problem, som CSRD skal løse.

Har I udviklet en samlet bæredygtighedsstrategi?


Ingen planer endnu
Planlagt, men ikke påbegyndt
Igang
Gennemført

Mindst 250 ansatte
%
%
%
%
Færre end 250 ansatte
%
%
%
%

Kilde: Sustainability Survey

PwC anbefaler, at virksomheder omfattet af CSRD:

Forbereder jer på ny rapportering

Forbereder sig på rapportering med en dobbelt væsentlighedsvurdering og gap-analyse så hurtigt som muligt, senest inden udgangen af 4. kvartal 2024 for virksomheder i regnskabsklasse ’Store C’ og senest i 4. kvartal af 2023 for store børsnoterede selskaber (regnskabsklasse D). Det vil lette virksomhedens rapporteringsbyrde at få en formaliseret regnskabspraksis for kvantitative datapunkter på plads ved begyndelsen af regnskabsåret. Det opfølgningsarbejde, der ligger efter den dobbelte væsentlighedsvurdering og inden virksomheden er parat til en komplet CSRD-rapportering, er betydelig, og derfor kan det betale sig at starte tidligt.

Bruger det som en strategisk løftestang

Brug CSRD-rapportering som mere end blot en øvelse i at leve op til lovkrav; brug det som en strategisk løftestang til at nå virksomhedens bæredygtighedsmål, uanset niveauet for bæredygtighedsambitionen.

Investerer i bæredygtighedsledelse

Invester i bæredygtighedsledelse samt etablering af strategier, handlingsplaner og målinger, som kravene er i CSRD.

Bruger teknologiske løsninger

Overvej brugen af teknologiske løsninger for at lette rapporteringsbyrden, få oplysninger af højere kvalitet og let processen med at få en revisionspåtegning.

Investerer i forandringsledelse

Invester i forandringsledelse og engager organisationen i rapporteringsprocessen, og brug processen med den dobbelte væsentlighedsvurdering til at udvikle strategiske mål og fokus i ESG, med en klar kobling til forretningsstrategien.

Få adgang til alle resultaterne

Sustainability Survey

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Erik Johnson

Director, Sustainability, PwC Denmark

2763 6253

E-mail

Følg PwC