Betydningen af de nye krav til rapportering om bæredygtighed

Værdien af årsrapporten

#
 • 30/05/24

Årsrapporten er fortsat klart den vigtigste informationskilde til at vurdere en virksomhed, mener regnskabsbrugerne. De forventer desuden, at den nye bæredygtighedsrapportering vil drive mere bæredygtig adfærd, men virksomhederne mener, at den nye rapportering risikerer at gøre årsrapporten mindre relevant. Det viser “Værdien af årsrapporten”, som har undersøgt den aktuelle værdi af årsrapporten.

Få adgang til alle resultaterne

Værdien af årsrapporten

9 ud af 10 regnskabsbrugere fortæller, at de i høj eller meget høj grad anvender årsrapporten, når de skal vurdere en virksomhed. Årsrapporten er således suverænt den vigtigste informationskilde og har stor betydning for brugernes vurdering af virksomhedens troværdighed og potentiale. 63 % af regnskabsbrugerne forventer endvidere, at den nye bæredygtighedsrapportering (CSRD) vil gøre årsrapporten endnu mere relevant og skubbe på den bæredygtige adfærd, mens hele 64% af de børsnoterede virksomheder finder, at årsrapporten bliver mindre relevant.

Virksomheder ser muligheder og udfordringer i bæredygtighedsrapportering

Virksomhederne ser dog også muligheder i den nye bæredygtighedsrapportering, men omfanget af den nye rapportering bliver en udfordring for kommunikationsopgaven, mener de. Denne udfordring er også blevet fremhævet i flere af PwC’s interviews med repræsentanter fra virksomhederne, som indgår i denne undersøgelse.

Det viser “Værdien af årsrapporten”, som har undersøgt den aktuelle værdi af årsrapporten, samt hvordan de nye rapporteringsregler om bæredygtighed vil påvirke årsrapporten. PwC har i den forbindelse udarbejdet syv anbefalinger til virksomhedernes fremadrettede arbejde med årsrapporten i lyset af den nye bæredygtighedsrapportering.

I hvilken grad bruger du følgende informationskilder, når du skal opnå kendskab til en virksomhed?

(Figuren viser andelen, der har svaret i høj eller meget høj grad)

 

Undersøgelsen viser bl.a.

 • Årsrapporten er fortsat den mest relevante kilde til information om en virksomhed, og en årsrapport påvirker bl.a. regnskabsbrugernes vurdering af, om virksomheden og ledelsen er troværdig, og om man vil investere i virksomheden.
 • Regnskabsbrugerne har fortsat deres hovedfokus på den finansielle rapportering og vægter oplysninger i ledelsesberetningen om outlook, risici og “året der gik” højest.
 • Regnskabsbrugerne forventer i høj grad en mere relevant årsrapport som følge af de mere detaljeredebeskrivelser af bæredygtighed, mens virksomhederne (særligt de børsnoterede) hælder mod, at årsrapporten bliver mindre relevant, fordi den bliver for lang og uoverskuelig.
 • “Rapportering driver adfærd”, så indførelsen af krav til rapportering om bæredygtighed forstærker fokus på bæredygtighed i virksomhederne.
 • Tilkomsten af bæredygtighedsrapportering udfordrer virksomhederne i forhold til at præsentere det omfattende materiale på en relevant måde, så den ekstra rapportering ikke ender med at gøre årsrapporten mindre relevant og uoverskuelig. Det skyldes, at årsrapporten bliver væsentligt længere end tidligere.
 • I de første år forventes et meget stærkt fokus på compliance i virksomhederne - herefter forventes,at virksomhederne arbejder med en bedre integration mellem bæredygtighedsrapportering og den finansielle rapportering.
I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om den nye bæredygtighedsrapportering?

(Figurerne viser andelen, der er delvist enige eller helt enige i udsagnet)

 

PwC’s anbefalinger: Kom godt fra start

Vi har udarbejdet følgende 7 anbefalinger til din virksomhed arbejde med årsrapporten i lyset af de nye og omfattende krav til rapportering om bæredygtighed:

 1. Benyt anledningen til at engagere relevante funktioner i arbejdet med bæredygtighed
 2. Fokuser på det væsentlige. Den lovpligtige væsentlighedsanalyse sætter rammen
 3. Gør især et grundigt forarbejde med ledelsesberetningen - hvordan skal historien fortælles
 4. Følg den struktur for bæredygtighedsrapporteringen, som fremgår af standarderne
 5. Disponer hele årsrapportens struktur, så der skabes en sammenhængende fremstilling
 6. Hjælp læseren til at navigere - via indholdsfortegnelse, krydshenvisninger og hyperlinks
 7. Hold fast i det, der fungerer godt, og vær forberedt på at genbesøge processen næste år

Få adgang til alle resultaterne

Værdien af årsrapporten

Om undersøgelsen

I alt 263 regnskabsbrugere og virksomhedsledere har i perioden 15. februar til 16. april 2024 deltaget i PwC’s undersøgelse “Værdien af årsrapporten 2024”. Her har de svaret på spørgsmål om værdien af årsrapporten samt betydningen af de nye krav til rapportering om bæredygtighed. Undersøgelsen er suppleret med en række kvalitative interviews med CFO’er fra større danske virksomheder.

 

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, København, PwC Denmark

3945 3214

E-mail

Følg PwC