Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bestyrelsesevaluering i erhvervsdrivende fonde

Få en værdiskabende evaluering af bestyrelsens arbejde, der er tilpasset fondens formål, jeres processer og bestyrelsens interne fokus. Herved igangsættes en proces, der måler på bestyrelsens retning og værdiskabelse og danner grundlag for bestyrelsens beslutninger om, hvordan I kan leve op til Anbefalinger for god Fondsledelse og samtidig øge værdien af jeres bestyrelsesarbejde.

Anbefalinger for god Fondsledelse omfatter evaluering af bestyrelse og direktion med det formål at sikre:

 1. Opfyldelse af fondens formål
 2. Den rette sammensætning af bestyrelsen
 3. En løbende fornyelse af bestyrelsen
 4. Optimal kommunikation internt i bestyrelsen og med direktion/administrator.

Hertil kommer et fra omverdenen generelt stigende fokus på bestyrelsesarbejdet.

Målret og dokumenter jeres arbejde

PwC kan hjælpe med at målrette og dokumentere bestyrelsesarbejdet i fonden.
Vi står klar til at assistere bestyrelsen med:

 • Afklaring af formålet med evalueringen og dens fokus
 • Forslag til metode og proces ud fra jeres behov og mål
 • Afvikling af selve evalueringen ud fra den aftalte metode og spørgeramme
 • Tilbagemelding til formanden eller bestyrelsen i skrift og tale
 • Processen fra resultatet til implementering via et værdiskabende arbejdsgrundlag
 • Målepunkter for bestyrelsen til kommende evalueringer.

Værdien for jer

Som et resultat af assistancen opnås:

 • Neutralitet i evalueringsprocessen
 • Besparelse af tid og ressourcer i bestyrelsen
 • Hjælp til at analysere resultaterne
 • Lettelse af det administrative arbejde
 • Sparring fra en neutral part.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Følg PwC