Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bestyrelsesevaluering

Målrettet og branchetilpasset udvikling af bestyrelser

En bestyrelsesevaluering er en værdiskabende evaluering tilpasset den enkelte bestyrelses processer, sammensætning og strategi. Via arbejdet med bestyrelsens egenevaluering måles der på bestyrelsens retning og værdiskabelse, og der dannes grundlag for bestyrelsens beslutninger om, hvordan den kan øge værdien af bestyrelsesarbejdet going forward.

Bestyrelsesevaluering er en effektiv måde til at skabe en målrettet udvikling af bestyrelsens arbejde og samtidig dokumentere over for omverdenen, at bestyrelsen bevidst arbejder på at øge sin værdiskabelse.

Det siger vores kunder:

"Vi har fået hjælp til at efterleve de nye anbefalinger til god selskabsledelse, der tilsiger, at bestyrelsesevaluering hvert tredje år bør udføres af en tredjepart."

"Vi fik ikke nok værdi ud af en intern evaluering. Ved involvering af ekstern ekspert, fik vi god inspiration til handlingsplanen og kom generelt et spadestik dybere, end når vi har gjort det selv."

Vores ydelser

Processen omkring bestyrelsesevaluering består af fire trin:

I samarbejde med vores kunder udarbejder vi en skræddersyet spørgeramme, der går ind og tager fat om de områder, hvor der ses særlige udfordringer, men også hvor der er potentiale til skabe mere værdi.

Bestyrelsesevalueringen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

På baggrund af bestyrelsesevalueringen udarbejder vi en resultatrapport med anbefalinger, som danner grundlag for en forventningsafstemning inden for områder, hvor bestyrelsen kan se, at de med fordel kan bidrage mere, og hvor direktionen kan se, at de kan få mere sparring ud af deres bestyrelse.

Bestyrelsen modtager resultatrapport, der sætter fokus på detaljer og overordnede konklusioner fra undersøgelsen med henblik på at implementere forbedringer. Resultatrapport og anbefalinger vil også danne grundlag for, at bestyrelsen kan etablere en konkret handlingsplan for værdiskabelse.

Vi rådgiver og sparrer med bestyrelsen i forhold til:

 • Støtte til fx valg/vurdering af spørgsmål samt behandling og fremlæggelse af data
 • Interview af bestyrelsesformanden og behovsafdækning
 • Evaluering og analyse
 • Inspirationsseminar og -workshop
 • Afrapportering og inspiration til forbedringer
 • Løsningsforslag og udviklingsplaner.
   

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har stor erfaring med at assistere vores kunder med bestyrelsesevaluering inden for alle typer af brancher, herunder:

 • Tele og kommunikation
 • Transport og logistik
 • Finansielle virksomheder
 • Fonde og foreninger
 • Børsnoterede virksomheder

Formålet med vores arbejde er, at bestyrelserne får en skræddersyet handlingsplan, der identificerer prioriterede værdiskabelsestiltag til yderligere forbedring af bestyrelsesarbejdet.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Følg PwC