Nyt om bestyrelsesarbejde

Kan din bestyrelse styre virksomheden sikkert igennem en krise?

22/06/17

Mange virksomheder går igennem en krise ca. hvert 4-5 år. Ved at sætte fokus på krisestyring sammen med ledelsen kan bestyrelsen få en klar fornemmelse for, hvor der er mulige forbedringspunkter, samt hvordan man bør agere i en krisesituation.

Globale tendenser inden for corporate governance

22/06/17

PwC’s årlige globale undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer belyser tendenser inden for corporate governance. Denne artikel fra publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017 afdækker ti tendenser, der har stor indflydelse på, hvordan bestyrelser præsterer.

Derfor bør din bestyrelse ændre fokus, når det gælder centrale risici

31/05/17

Det er ledelsens - og bestyrelsens - konkrete håndtering af risici, der afgør, om virksomheden vil opnå de fastsatte strategiske mål. Det er nemt nok for bestyrelser at fordybe sig i diskussioner om finansielle og compliance risici. Men det kan samtidig betyde, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har fokus på de risici, der er virkelig kritiske for virksomheden.

Håndtering af aktivt ejerskab via proxy advisors

19/05/17

Proxy advisors er eksterne rådgivere, der fx tilbyder aktionærer i børsnoterede selskaber hjælp og rådgivning i forhold til, hvordan disse bør afgive deres stemme på en specifik generalforsamling i det aktuelle selskab. Få indsigt i, hvordan behovet for proxy advisors er opstået, og hvordan de arbejder mv. Læs mere i Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.

Sådan kan din bestyrelse sikre, at risikostyringen er tæt forbundet med strategien

18/05/17

At få succes med enterprise risk management (ERM) sker ikke fra den ene dag til den anden. Ofte er ledelsen udfordret i forhold til at få skabt det helt rette set-up mellem risikostyringen og den overordnede virksomhedsstrategi.

Familieejede virksomheder og Family Office

09/05/17

Familieejede virksomheder har særlige udfordringer, men også særlige styrker. Hvor andre virksomheder måler deres succes på kvartalet, måler familieejede virksomheder deres succes gennem generationer. Hvor andre måler på værdi, måler familieejede virksomheder mere på deres værdier. Som bestyrelsesmedlem i en familieejet virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på disse forskelle. Læs artiklen fra publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.

Sådan kan din bestyrelse vurdere, om der er brug for en risikokomité

05/05/17

Den globale økonomiske og politiske usikkerhed gør, at mange virksomheder fortsat har fokus på konkrete muligheder og trusler. Det stiller også krav til bestyrelsen.

PwC's CXO Survey 2017

04/05/17

I PwC's CXO Survey 2017 giver flere end 500 danske erhvervsledere bl.a. deres svar på, hvad de har fokus på i det kommende år, deres vækstforventninger, og hvad de mener, fremtidens vindervirksomhed skal kunne.

Når digitaliseringen rammer bestyrelseslokalet

26/04/17

De strategiske digitale investeringer bør løbende være på agendaen i bestyrelseslokalet. Og det stiller krav til bestyrelsens indsigt og viden om de digitale tiltag. Publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017 sætter bl.a. fokus på temaet 'digitalisering i bestyrelseslokalet'.

Risk Oversight Series - inspiration til bestyrelsen

30/03/17

I en verden, hvor risikobilledet og de regulatoriske forhold konstant er under forandring, er det alfa og omega, at bestyrelsen har en effektiv tilgang til arbejdet med risk management. De virksomheder, der også på bestyrelsesniveau analyserer og forstår det aktuelle risikobillede, har en klar fordel i markedet.