Nyt om bestyrelsesarbejde

Er din virksomhed og bestyrelse klar til den digitale transformation?

05/10/17

Bestyrelsen spiller en vigtig rolle, når det gælder virksomhedens digitale transformation.

Revisionsudvalgets fokus på skatteområdet

29/09/17

Skatteområdet kan være en stor udfordring for revisionsudvalget. De mange tekniske detaljer og kravene til en dybere forståelse for - og viden om - området er her centrale parametre.

Lønundersøgelsen 2018

20/09/17

Lønundersøgelsen og udviklingstendenserne heri kan anvendes af bestyrelser og andre til at sammenligne lønforhold på tværs af virksomheder.

Hvad bør bestyrelsen vide om droner?

06/09/17

Planlægger din virksomhed at investere i droner?

Lønomkostninger – Løsning på vej vedr. fradragsret

04/09/17

Siden Højesteret slog fast, at lønninger til medarbejdere, der medvirker til at udvide virksomheden, er ikke-fradragsberettigede anlægsudgifter, har de fleste spurgt sig selv, hvordan virksomhederne rent praktisk skulle administrere, at fradragsretten nu afhang af en konkret vurdering af medarbejderens arbejdsopgaver. Regeringen erkendte problemet og vil fremsætte forslag om en lovændring.

Social sikring for udenlandske bestyrelsesmedlemmer

04/09/17

Indtil nu har danske virksomheder kunnet risikere, at udenlandske bestyrelsesmedlemmer blev socialforsikrede i udlandet, når de udførte selv en meget lille del af bestyrelsesarbejdet i deres hjemland. EU-domstolen har afsagt en dom, som løser de mest ekstreme tilfælde.

Bestyrelsens rolle i forhold til strukturering af ledelseslønpakken

28/08/17

En ledelseslønpakke er meget mere end blot et konkret beløb på papiret. Det er også et middel til fastholdelse, et centralt benchmark samt et vigtigt emne for virksomhedens shareholders.

Hvad bør bestyrelsen vide om robotics?

21/08/17

Flere og flere virksomheder har i dag et stort fokus på effektivitet og robotics - og de bruger robotter i mange andre sammenhænge end på fabrikker.

Når en del af din virksomhed ikke længere passer ind: Hvad bestyrelsen bør vide

07/08/17

Salget af en del af en virksomhed kan forbedre både effektivitet og omsætning, men det kan også være en udfordrende proces at gå igennem. Download publikationen og bliv inspireret.

Kan din bestyrelse styre virksomheden sikkert igennem en krise?

22/06/17

Mange virksomheder går igennem en krise ca. hvert 4-5 år. Ved at sætte fokus på krisestyring sammen med ledelsen kan bestyrelsen få en klar fornemmelse for, hvor der er mulige forbedringspunkter, samt hvordan man bør agere i en krisesituation.