Risikostyring

For at bestyrelsen og ledelsen kan varetage de opgaver, der påligger dem, er det afgørende, at der i virksomheden er etableret et effektivt risikostyringsmiljø samt effektive interne kontroller. Det er derfor særdeles vigtigt, at bestyrelsen sikrer sig, at netop dette er tilfældet – ikke mindst fordi det er lovbestemt. Ifølge Selskabslovens §115 stilles der nemlig krav til bestyrelsen om at forholde sig til virksomhedens risikostyring.

Som følge af dette lovmæssige krav, og da bestyrelsen har det endelige ansvar for at godkende rammerne for virksomhedens risikostyring, bør bestyrelsen spille en væsentlig rolle i udarbejdelsen af virksomhedens risikostrategi. Risikostrategien definerer virksomhedens vedtagne ramme for risikostyring; fra fastlæggelse af risikostrategi og risikoappetit til organisering af risikostyring samt monitorering og rapportering af risici.

Bestyrelsen skal særligt fokusere på fastlæggelse af risikostrategien og etablering af en organisation til risikostyring. Desuden er det vores anbefaling, at bestyrelsen aktivt udfordrer direktionen i forhold til den løbende monitorering og rapportering af risici.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker sparring og inspiration til risikostyring i form af fastlæggelse af risikostrategien, fastlæggelse af risikoappetit, organisering af risikostyring og/eller monitorering og rapportering af risici.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC