Risk Management

Risikostyring i virksomheden så den strategiske eksekvering understøttes

Enterprise Risk Management (ERM) er en struktureret, rammebaseret ledelsestilgang, som bidrager til opfyldelse af en organisations strategi, og som sætter organisationen i stand til grundigt og konsekvent at identificere og styre alle de betydelige risici, organisationsmålene er udsat for, inden for de fastsatte niveauer.

Relevante spørgsmål ifm. risk management:

"Hvordan sikrer jeg, at vores ERM bidrager til bedre beslutnings­tagning og skaber værdi?"

"Hvordan kan jeg rent praktisk afdække vores risikovillighed på en måde, der hjælper organisationen og forankrer den rette risikokultur?"

Vores ydelser

I samarbejde med vores kunder vurderer, designer og implementerer vi systemer og driftsmodeller til effektiv ERM, og vi udnytter en bred vifte af strukturer, værktøjer og metoder, som vi har udviklet, og som vi tilpasser til kundens konkrete behov og modenhed. Vi har også stor ekspertise inden for fx formulering af risikovillighed, integrerede compliance- og risikomodeller og prædiktiv overvågning baseret på kritiske risikofaktorer (Key Risk Indicators – KRI).

Vores assistance giver en lang række fordele, herunder:

Kvalificeret beslutningstagning ved risici

Kvalificeret beslutningstagning ved risici, hvilket bidrager til at levere konsekvente og forbedrede resultater ved at undgå uønsked overraskelser og udnytte nye muligheder.

Identifikation og begrænsning af risici

Konsekvent og grundig identifikation og begrænsning af alle centrale risici, der kunne få betydelige konsekvenser for organisationens målopfyldelse og værdier, understøttet af et fælles risikosprog på tværs af organisationen.

Klar defineret ansvar og ejeskab

Klar defineret ansvar og ejeskab for risikostyring, hvilket forbedrer styring og sikkerhed.

Forbedret overblik over centrale kontroller

Forbedret overblik over centrale kontroller, deres effektivitet og huller i kontrolmiljøet, hvilket giver mulighed for optimering.

Tydelig fremgangsmåde og gennemsigtighed

En tydelig fremgangsmåde til at tage betydelige risici op over for den øverste ledelse og bestyrelsen, hvilket giver gennemsigtighed og smidighed i håndteringen af risici.

Proaktiv og risikobevidst kultur

En proaktiv og risikobevidst kultur i hele organisationen, hvilket sikrer en adfærd der er i overensstemmelse med organisationens værdier og bestyrelsens ønsker.

Sikkerhed for bestyrelsen og revisionsudvalget

Sikkerhed for bestyrelsen og revisionsudvalget for, at der er fastlagt processer og adfærd, som sikrer, at betydelige risici rutinemæssigt og konsekvent bliver opdaget, gennemskuet og håndteret effektivt.

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har stor erfaring med at assistere vores kunder med ERM i alle brancher:

Design og implementering af nyt ERM-system – dansk børsnoteret koncern

Design af ERM-systemet, herunder implementering og forankring. Arbejdet omfattede alle elementer af en ERM-struktur i koncernens 4 segmenter, herunder konsekvent og grundig identifikation af risici, teknikker til vurdering og aggregering, dynamisk risikostyring, risikostrategi og risikovillighed, struktur og skabeloner til koncernrisikostyring og -rapportering, inklusive model for forsvarstaktikker, risikosikkerhed samt kulturel forankring og uddannelse.

Evaluering af eksisterende set-up for risikorapportering – dansk børsnoteret koncern

  • Dialog med key stakeholders om fordele og ulemper ved eksisterende set-up for risikostyring
  • Rapport om forbedringsmuligheder for større værdiskabelse via Risk management.

Udvikling af ERM-system – dansk virksomhed

  • Etablering af risikopolitik og -procedure
  • Definition af risikoappetit og -tolerance
  • Risk workshops med alle divisionsdirektører
  • Udarbejdelse af risikorapportering for alle divisioner og koncern
  • Træning af Risk Managers
  • Forankring af risk management i øvrige procedurer, herunder strategi-, budget- og ledelsesrapporterings-procedurer.

Kontakt os

Monika Silkart

Partner, Capital Projects & Infrastructure (CP&I) i Risk Assurance, København, PwC Denmark

2010 0359

E-mail

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, København, PwC Denmark

5215 0003

E-mail

Følg PwC