IPO Readiness

Børsforhold

At blive optaget til handel kræver, at selskabet er klar til den omvæltning, det er for hele organisationen. Som organisation er det vigtigt at være klar over, hvor parat (moden) virksomheden er til at være børsnoteret på en række parametre. Det gør det muligt at fokusere indsatsen og være så forberedt som muligt, når børsnoteringen gennemføres. PwC kan hjælpe med at få et sådant overblik ved hjælp af en IPO readiness assesment.

PwC’s værktøj

PwC har udviklet et værktøj (IPO readiness assesment tool), der kan hjælpe med at vurdere, hvor klar selskabet er til en børsnotering ved at analysere en række essentielle faktorer, identificere indsatsområder og fremlægge en aktionsplan.Ved brug af PwC’s værktøj skaber vi, via drøftelser med selskabets ledelse og relevante medarbejdere, et overblik over, hvor virksomheden står på en række vigtige parametre såsom strategi, intern rapportering, ekstern kommunikation mv.

1. Beskriver den nuværende situation

Den nuværende situation i virksomheden kortlægges ved hjælp af prædefinerede spørgsmål på en række essentielle områder:

 • Historiske regnskabsoplysninger
 • Procedurer for finansiel rapportering
 • Forretningsplaner, budgetter og forventninger
 • Selskabsledelse og intern kontrol
 • Struktur og skat
 • Kommunikation med investorer og andre interessenter.
 • Ledelse og medarbejdere
 • It
 • Projektledelse
 • Finansfunktionen
 • Bæredygtighed (ESG)
 • Strategi og virksomhedens fortælling (equity story)

 

2. Identificerer indsatsområder

De områder, der skal prioriteres, for at selskabet bliver klar til en børsnotering, identificeres.

3. Skelner mellem "IPO- krav" og "nice to have"

Værktøjet skelner mellem ”IPO-krav” (lovkrav – soft law og hard law og markedspladsens regler) og ”nice to have” (hvad der typisk kræves af et børsnoteret selskab).

4. Konverterer indsatsområder til konkret aktionsplan

De identificerede indsatsområder konverteres til en konkret aktionsplan.

5. Prioriterer næste skridt

De identificerede indsatsområder prioriteres, så de håndteres i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

6. Allokerer ansvarsområder og laver overordnet tidsplan

Der opstilles en overordnet tidsplan, hvor ansvarsområder er allokeret.

Værktøjet giver mulighed for at vælge de områder, der bliver undersøgt og på den måde skræddersy værktøjet efter selskabets behov og ønsker. Det betyder, at værktøjet ikke kun er relevant ved store børsnoteringer.

En undersøgelse af, hvor børsmodent et selskab er, er ikke kun et internt værktøj, men kan også anvendes, når selskabet skal tiltrække investorer. Med henblik på at øge muligheden for, at børsnoteringen bliver succesfuld, er det ofte nødvendigt at have indgået aftale med ankerinvestorer (cornerstone investors), der giver forlods tegningstilsagn og derved “blåstempler” børsnoteringen. Disse investorer vil ofte kræve, at selskabet har undergået en readiness assessment.

Derudover kan undersøgelsen danne grundlag for en del af de dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med børsnoteringen.

Kontakt os

Allan Knudsen

Allan Knudsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Tlf: 3945 9255

Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Torben Jensen

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC