Skat ved børsnotering

Børsforhold

Strukturrådgivning - skat og moms

I forbindelse med en børsnotering vil det ofte være relevant at gennemføre omstrukturering (tilpasning af selskabsstrukturen, ændret finansiering, sammenlægning af aktieklasser med videre). I den forbindelse skal alle relevante skattemæssige forhold for de involverede selskaber afdækkes, så der ikke udløses uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Herudover bør det afklares, om børsnoteringen og en eventuel omstrukturering helt overordnet må antages at have uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser for investorerne og nøglemedarbejdere med aktier/warrants i koncernselskaberne.

I PwC kan vi hjælpe med alle skattemæssige aspekter af omstrukturering/strukturering af børsnoteringen. Både for de relevante interessenter samt kommunikation vedrørende de skattemæssige forhold til eksisterende investorer, nøglemedarbejdere og via prospektet til potentielle nye investorer. Vi kan afdække skattemæssige forhold i alle relevante lande, ved at gør brug af vores store internationale netværk.

IPO Readiness assessment

Som en del af forberedelserne til en børsnotering er det relevant at vurderer, hvor parat selskabets/koncernens skatteafdeling er til at håndtere de forventninger og krav, der er til de skattemæssige forhold for selskabet/koncernen, herunder løbende rapportering på skatten. Her er det vigtigt, at de nødvendige forretningsgange og procedurer er implementeret i selskabets/koncernens skatteafdelingen, samt at tilstrækkelige ressourcer og kompetencer er til stede. PwC’s skatteteam kan i forbindelse med en IPO readiness assesment på skatteområdet, hjælpe med at identificere forhold, som med fordel kan udbedres eller afklares før børsnoteringen.

Skattemæssig vendor due diligence og eventuel håndtering af findings

Umiddelbart forud for børsnoteringen stilles der ofte krav til, at der gennemføres en skattemæssig vendor due diligence, hvor selskabets skatteforhold gennemgås. Herunder hvorvidt selskabet/koncernen overholder alle relevante skatteregler (indenfor selskabsskat, moms, personskat, afgifter, transfer pricing mv). I forbindelse med en eventuel skattemæssige vendor due diligence, kan der identificeres forhold, som med fordel kan udbedres eller afklares før børsnoteringen.

Kontakt os

Allan Knudsen

Allan Knudsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Tlf: 3945 9255

Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Torben Jensen

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC