Anti-Money Laundering (AML)

Har din virksomhed implementeret kontrolforanstaltninger, som gør det muligt at identificere og overvåge kunder? Er I sikre på, at disse lever op til kravene i medfør af AML-lovgivningen?

Der har været en markant forøgelse af efterforskningssager inden for de seneste år, hvor virksomheder har været under mistanke for at være på kant med AML-lovgivningen.

Det øgede fokus udgør en betydelig compliance risiko for virksomheder, som ikke formår at implementere tilstrækkelige kontrolforanstaltninger. 

Men hvilke foranstaltninger kan almindeligvis anses for tilstrækkelige? Udgangspunktet er, at der ikke findes en ”one-size-fits-all”-løsning. Hvorvidt en virksomhed efterlever kravene i AML-lovgivningen beror på en konkret vurdering.

 

Sådan hjælper PwC dig

PwC’s eksperter har bred erfaring med vurdering og implementering af effektive compliance programmer.

Vi kan vurdere, om en virksomheds nuværende procedurer i tilstrækkelig grad efterlever kravene i AML-lovgivningen. Derudover kan vi rådgive og assistere omkring etablering og videreudvikling af compliance programmer således at kontroller i forbindelse med AML er tilstrækkeligt robuste til at sikre, at virksomheden forstår og er opmærksom på de mange forskellige risici og lovgivningsmæssige krav.

Vores team af eksperter kan hjælpe din virksomhed med at:

  • Skabe effektive og stabile kontrolprogrammer til anvendelse i forbindelse med AML
  • Forbedre funktionerne i og resultaterne af virksomhedens automatiske overvågningssystemer og -processer til opfølgning på mistænkelige aktiviteter
  • Forbedre kvaliteten af den interne revisions undersøgelser vedrørende AML
  • Udarbejde og implementere effektive due diligence-processer i forbindelse med kunder
  • Undervise i emner lige fra specifikke aspekter af AML til lovgivningsmæssige forventninger og branchemæssige tendenser
  • Udarbejde progressive kunderisikomodeller
  • Udnytte teknologien og anvende de rigtige værktøjer til i forbindelse med AML
  • Sikre datakvaliteten med henblik på at forbedre effektive kontrolprocesser til AML

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Anastassia Stukan

Director, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2168 9587

Følg PwC