Baggrundstjek af medarbejdere

"Vær et skridt foran og bliv sikker på hvem du ansætter”

På et konkurrencepræget marked er der en stigende tendens til, at kandidater overdriver deres erfaringer, eller skjuler negative oplysninger, for at komme forrest i køen. Der er derudover et stadigt større behov for virksomhederne for “at kende deres medarbejdere” og identificere de personer, der kan gøre betydelig skade, inden de udgør en risiko for virksomheden.

Hvordan kan PwC hjælpe?

Vores Employment Screening-team kan udføre en omfattende række kontroller af potentielle eller nuværende medarbejdere på tværs af landegrænser, og på alle niveauer i virksomheden, herunder topledere. Disse kontroller omfatter fx:

 • Bekræftelse af uddannelse og faglige kvalifikationer
 • Bekræftelse af tidligere ansættelsesforhold og referencer
 • Kontrol af straffeattest samt undersøgelse af involvering i retssager
 • Undersøgelse af konkurs- og betalingsforhold
 • Sanktionstjek og Politically Exposed Person (PEP) tjek
 • Verificering af erhvervshistorik, herunder direktions- og bestyrelsesposter, ejerskaber mv.
 • Tjek af sociale medier samt søgning i premium medie-databaser
 • Kontrol af CV’er

Vi yder også rådgivning omkring alle aspekter af medarbejder-relaterede due diligence, herunder politik, kontroller, processer og implementering på baggrund af international god praksis.

 • Udgør dine medarbejdere en risiko for virksomhedens omdømme, eller en risiko af økonomisk eller besvigelsesmæssig art?
 • Har din virksomhed etableret en robust screeningprocedure af medarbejdere som en vigtig del af virksomhedens rekrutteringsproces?
 • Er du sikker på, at kandidaterne også har de påståede erfaringer og kvalifikationer?
 • Skjuler virksomhedens nuværende eller potentielle medarbejdere negative oplysninger om betalingsforhold, kriminelle, disiplinære eller andre integritetsforbundne forhold?
 • Screener du kandidater til ledende stillinger?

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Henrik Jensen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9218

Følg PwC