Forensic services

Har du mistanke om besvigelse eller anden økonomisk kriminalitet i din virksomhed?

Forensic services hjælper med såvel forebyggelse som brandslukning i forbindelse med besvigelser, korruption, bestikkelse eller anden økonomisk kriminalitet i vores kunders virksomhed. Vi har et udgående beredskab, der effektivt og diskret rykker ud, og undersøger mistanke til bunds. I de tilfælde hvor mistanken bekræftes, er vi behjælpelige med bevisindsamling. Yderligere hjælper vi vores kunder med opsætning af forebyggende indsatser.

Det siger vores kunder:

"Vi er som offentlig institution blevet bekendt med besvigelse internt i organisationen. Vi har både brug for en undersøgelse og et beredskab."

"Vi har brug for et agilt, effektivt og meget diskret team, der kan hjælpe med at foretage en tilbundsgående undersøgelse."

Vores ydelser

Økonomisk kriminalitet kan findes i mange forskellige former. Derfor består PwC Forensic team også af forskellige specialister med hver deres unikke evner og erfaring. Vores forskelligartethed medfører, at vi kan tilbyde en lang række specialistydelser, herunder:

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Når mistanken om svigagtig adfærd opstår, er det vigtigt, at risikoen for yderligere tab mindskes, at der reageres effektivt, og at håndtering kan gøres diskret. Vi har stor erfaring og ekspertise i at assistere vores kunder fra mange forskelligartede brancher, herunder

Mistanke om besvigelse i offentlig styrelse

Vi har assisteret en offentlig styrelse med en tilbundsgående undersøgelse af omfattende svindel med offentlige tilskudsmidler gennem en længere årrække. Opgaven krævede gennemgang af store datamængder, kontonumre og meget andet. Da undersøgelsen var underlagt stor politisk og offentlig bevågenhed, satte dette endnu større krav til håndtering af interessenter og samarbejdspartnere.

Mistanke om underslæb i hotelbranchen

I forbindelse med en opstået mistanke om svindel på et førende hotel i Storkøbenhavn var en ledende medarbejder blevet bortvist. Vi assisterede ledelsen og ejerkredsen bag hotellet med en tilbundsgående undersøgelse af hele Food & Beverage-området, hvilket klarlagde hændelsesforløbet og resulterede i en række findings, der efterfølgende blev fulgt op af konkrete tiltag til forbedring af det interne kontrolmiljø, udfærdigelse og præciseringer af forretningsgangsbeskrivelser og funktionsadskillelser.

Dataanalyse af forsyningsselskabs overholdelse af udbudsregler

En stakeholder for et forsyningsselskab havde mistanke om, at reglerne om offentlige udbud ikke altid blev overholdt. Vi blev derfor bedt om at skabe et overblik over samtlige kontrakter, forsyningsselskabet havde indgået, med henblik på at vurdere, hvorvidt udbudskravene var overholdt. Opgaven indeholdt omfattende dataanalyser i store mængder kvantitative data med henblik på visualisering for at skabe overblikket.

Læs mere om PwC's skræddersyet træningsforløb i udførelse af interne undersøgelser her.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Anastassia Stukan

Director, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2168 9587

Følg PwC