Forensic Technology Solutions

Mængden af elektronisk lagrede information vokser og er med tiden blevet en af de væsentligste faktorer i forbindelse med bevissikring. De mest anvendte IT-systemer er designet til almindelige forretningsmæssige behov. De er derfor ikke udviklet til håndtering af kritiske hændelser.

Skab et sikkert grundlag for din bevissikring

PwC’s forensic technology specialister har mange års erfaring med elektronisk bevissikring, som i mange tilfælde er det væsentligste bevisgrundlag i forbindelse med besvigelsessager, retstvister, tyveri og tab af immaterielle rettigheder, undersøgelse af medarbejderes adfærd, konkurrencebegrænsende adfærd mv.

Vores forensic technology specialister kan bl.a. hjælpe med:

Sporing og overvågning af datatrafik

Genskabelse af slettede e-mails og anden data

Bevissikring af data fra berørte IT-systemer og enheder, herunder e-mail- og filservere, finanssystemer, pc’er, mobiltelefoner, tablets, USB-sticks mv.

Håndtering, gennemgang og analyse af e-mails, filer og anden sikret data

Fastlægge tidslinje og overskueliggøre elektroniske hændelser

Dataanalyse for identificering af mønstre, herunder fx betalingsmønstre, kreditoroverskridelse, dobbeltbetalinger, manuelle posteringer, ændring af stamdata mv.

Få hjælp til håndtering af data - e-discovery

Vi har kapacitet til at håndtere enorme mængder data, og vi har teknologien til at oprette en sikret online platform til brug for gennemgang og vurdering af elektronisk dokumentation. Data, der er indsamlet, kan blive hostet, undersøgt og gennemgået lokalt af PwC eller gjort tilgængeligt til din egen undersøgelser via en sikret fjernadgang til en online platform, der gøres sikkert tilgængelig via internettet.

Sådan hjælper vi dig

Booke et uforpligtende møde med vores forensic technology specialister, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Henrik Jensen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9218

Følg PwC