Øvrige forensic ydelser

Restsager og konflikter kræver ofte sagkyndig assistance til dokumentation af bl.a. økonomiske krav.

En hjælpende hånd

PwC’s forensic specialister har stor erfaring med at assistere virksomheder, advokater, myndigheder, forsikringsselskaber o. lign. med at frembringe og vurdere økonomiske dokumentationsgrundlag til brug for konfliktmægling, voldgift, civile retssager og forhandlinger generelt. Vi hjælper bl.a. med:

  • Syn og skøn
  • Konfliktanalyser, herunder ekspertudsagn, vidneforklaringer, forhandlinger, vurdering og gennemgang af tabsopgørelser m.v.
  • Kontraktefterlevelse, herunder sikre dokumenteret og korrekt overholdelse af aftalevilkår i fx indgået royalty- og licensaftaler
  • Forsikringsskader, herunder assistance med validering af driftstabsopgørelser, meromkostninger, varelagertab, tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste, tab efter virksomhedskriminalitet m.v.

Kontakt os

Henrik Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Troels Majlund Harder

Director, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 3632

Følg PwC