Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Payroll Process & Operation

Udarbejdelse af løn og procesoptimering inden for lønområdet samt snitfladerne til HR og Finance

Korrekt og rettidig lønudbetaling er altafgørende i langt de fleste virksomheder, og det kan derfor være forretningskritisk, hvis processer ikke er optimeret/standardiseret, eller man uventet mangler kompetencer i sin organisation. Teamet Payroll Process & Operation står klar til at løfte opgaverne omkring lønudbetaling i en kort eller længerevarende periode. I forlængelse, parallelt eller som selvstændigt projekt har teamet også stærke kompetencer indenfor procesoptimering samt snitfladerne til HR og Finance, så data og kommunikation flyder i virksomheden.

Payroll Process & Operation teamet i CFO Service kan hjælpe dig med

  • Udarbejdelse af løn, bogføring, lønafstemning, controlling og lønrelaterede rapporteringer
  • Mapping og optimering af alle lønprocesser og snitfladerne til HR og Finance
  • Best practice og forslag til optimeringsinitiativer samt implementering af disse
  • Rådgivning i forbindelse med udskiftning af lønsystem, tidsregistreringssystem osv.
  • Projektleder ved implementering af lønsystemer, tidsregistreringssystemer osv.

Fleksibelt og testet koncept
Vores interim ydelser omkring lønadministration er skalerbare og fleksible, så der er mulighed for opjustering eller nedjustering i forhold til behov. Procesoptimering i lønadministrationen samt snitfladerne mod HR og Finance er baseret på best practice og erfaring fra en lang række af virksomheder i forskellige brancher. Dette giver adgang til opdateret viden om lønprocesser, og hvordan data- og kommunikation flows kan struktureres mest hensigtsmæssigt. Efter endt kortlægning og tilbundsgående analyse af nøgleprocesser vil en prioriteret liste med anbefalinger blive udarbejdet. Dette giver mulighed for at prioritere værdiskabende initiativer til implementering i lønfunktionen.

Hurtig support
Vores team af kompetente medarbejdere er i stand til at tage over på alle funktioner omkring lønadministration samt de processer, der er mod HR og Finance. Ved at bruge interim konsulenter er der blandt andet mulighed for at komme hurtigt fra start på projekter eller i et rekrutteringsforløb, at få opgaverne udført samtidig med at den rigtige kandidat findes til stillingen.
 

Transparent arbejdsproces
Vi starter med at scope projektet grundigt inkl. leverancer og deadlines. Vi anvender en struktureret arbejdsproces og dokumentere løbende arbejdet. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med det eksisterende team, hvilket også betyder at viden typisk overdrages løbende, hvis dette er muligt. En effektiv overdragelsesproces/opfølgning vil blive udført før projektet endeligt afsluttes.

Videndeling
Gennem vores omfattende erfaring, lyst og vilje til at dele viden og ny praksis i din organisation, kan lønadministrationen og snitfladerne omkring denne, forvente at deres kompetenceniveau forbedres.
 

Kontakt os

Ann-Christina Marcus

Senior Manager, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3134 6361

Kristian Frederiksen

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 9123 0050

Følg PwC