Game of Threats™

PwC’s interaktive workshop om Cybersikkerhed

Game of Threats™  simulerer den situation, en virksomhed befinder sig i, når der pludselig sker et brud på cybersikkerheden. Den simulerede hændelse opleves både set fra organisationens og angriberens perspektiv, og der udkæmpes en digital kamp mellem de to parter.

Under workshoppen udsættes de enkelte deltagere i Game of Threats™ for et strategisk spil hvor der skal træffes hurtige og vidtrækkende beslutninger. Dette hjælper til at øve deltageren i at vurdere, hvorvidt hun/han er parat til at håndtere et brud på cybersikkerheden.

PwC’s eksperter i cybersikkerhed rådgiver under hele forløbet deltagerne om, hvordan de bedst forbereder sig, reagerer på og udbedrer skaderne af et angreb ─ samt om hvordan de nemmest sætter sig ind i de forskellige typer af angribere og disses foretrukne metoder.

Playback of this video is not currently available

Elementerne i Game of Threats™:

Interaktivt forløb

De hold, som under spillet repræsenterer henholdsvis angriber og organisationen, har hver deres iPad. Begge hold kan se effekten af deres beslutninger i realtid på en fælles skærm.

Spil, der simulerer udfordringer i den virkelige verden

Handlinger igangsættes med blandede “virtuelle spillekort”, der vises på skærmen. Deltagerne kan for hvert nyt spil støde på nye udfordringer.

Detaljeret opfølgning på hvert spil

PwC’s eksperter udarbejder et detaljeret sammendrag af hvert spil og gennemgår begge holds strategi, handlinger og forpassede muligheder.

Bliv udfordret

Game of Threats™ udfordrer deltageren fra forskellige vinkler:

Strategisk

 

Hvilke makroøkonomiske drivkræfter vil påvirke organisationens forretningsstrategi over de næste tre til fem år, og hvad er konsekvenserne for organisationens sikkerhedsniveau?

 

Hvilke cyberrisici er organisationen parat til at acceptere, og er der risici, som helt bevidst accepteres? Hvordan tages risici op til genovervejelse, når der sker ændringer i trusselsbilledet?

 

Hvilke angribere, kræfter og taktikker udgør den største trussel − både i dag og i fremtiden; hvordan vil organisationen være på forkant med disse og sikre, at de nødvendige tilpasninger foretages?

Menneskeligt
 

Hvilke kulturelle ændringer er nødvendige for at skabe bevidsthed om og sikre vedvarende fokus på cybersikkerhed?

 

Hvilke færdigheder og talenter skal udvikles eller ansættes med henblik på at øge sikkerhedsniveauet?

Teknologisk
 

Hvilken sikkerhedsteknologi bør være etableret for at kunne sikre hurtig og effektiv håndtering af cyberkriser OG af driften?

 

Hvilken prioritering bør foretages (huller i sikkerheden, afhængigheder) med henblik på at øge organisationens tekniske kapabilitet og håndtere sandsynlige cybersikkerhedshændelser?

Formål

Formålet er at skabe dialog om cybersikkerhed og give organisationer indsigt i de afgørende beslutninger, som de skal træffe i forbindelse med et brud på cybersikkerheden.

Den interaktive simulering bevirker, at de enkelte medlemmer af ledelsen (det være sig topledelsen/legal/bestyrelsesmedlemmer/it-chefer/vicedirektører/chefer for informationssikkerhed og risikostyring m.fl.) får stor indsigt i cybersikkerhed.

Deltagernes udbytte efter workshoppen:

  • Identificere de angribere, som udgør en særlig trussel mod din virksomhed, og de strategier, som netop den type angribere anvender.
  • Overblik over organisationens sikkerhedsniveau i forhold til at kunne modstå angreb.
  • Indsigt i de konsekvenser et cyberangreb − og håndteringen heraf − vil have for organisationens omdømme, økonomi og regelsæt. 
  • Indsigt i de potentielle eftervirkninger af et angreb samt i mulige udbedrende tiltag. 
  • Forståelse af, hvad deltagerens organisation kan gøre for at forhindre et angreb.
  • Viden om de største trends og den vigtigste terminologi inden for cybersikkerhed.

Game of Threats™ − PwC tilbyder...

PwC’s Cyber Security Services tilbyder afholdelse af Game of Threats™ workshops; Game of Threats™ simulerer den situation, en leder befinder sig i, når der pludselig sker et brud på cybersikkerheden. Den simulerede hændelse opleves både set fra organisationens og angriberens perspektiv. Deltagerne får mulighed for at udkæmpe et digitalt slag og i den forbindelse diskutere tendenser inden for cybersikkerhed i et lukket forum med repræsentanter for sammenlignelige organisationer.

Kontakt os for yderligere dialog.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, leder af consultingforretningen, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC