Skab effektiv styring af identitet og brugerrettighedstyring med IAM

At administrere og dokumentere medarbejderes adgang til de relevante it-systemer og applikationer kan være en udfordrende øvelse. Mange oplever, at de i dag skal håndtere den enkelte medarbejders brugeradgange på tværs af digitale miljøer, der bliver stadigt mere komplekse at navigere i, og har et voksende behov for at effektivisere de mest basale processer i deres brugeradministration.

De bruger stadigt flere menneskelige og systemmæssige ressourcer at håndtere brugernes adgang til systemer og miljøer, og på at sikre, at brugerfladen opleves som sømløs og intuitiv af medarbejderne. Endelig mødes virksomheden med skærpede compliance-krav om at kunne dokumentere, hvilke brugeradgange de tildeler deres medarbejderne bl.a. i forbindelse med interne og eksterne audits.

I PwC kan vi hjælpe jer med at skabe overblik og sammenhæng i styringen af jeres identitet- og brugerrettigheder. Vi hjælper jer med at ensrette og automatisere processerne omkring brugeradministration, så I bliver mindre afhængig af enkeltpersoner, opnår den ønskede effektivisering, og sikrer den nødvendige dokumentation.

Identity & Access Management (IAM) også kendt som Identity Management (idM) er en it-sikkerhedsdisciplin, som gør det muligt for de rette personer at få adgang til de rette ressourcer i virksomheden, sikrer at rettigheder tildeles på de rette tidspunkter, på den rigtige måde og af de rigtige grunde, og at I efterlever compliance-kravene om rapportering og dokumentering.

PwC´s unikke Transform metode fører dig sikkert gennem et IAM projekt. Vi har anvendt metoden på mere end 400 IAM projekter over hele verden hos nogle af verdens førende globale virksomheder, og metoden bliver til stadighed videreudviklet.

Kom hele vejen omkring jeres IAM-projekter med en erfaren samarbejdspartner

PwC har mere end 15 års erfaring med implementeringer på alle niveauer i virksomheden. Vi ser identitets- og rettighedsstyring som en kompleks disciplin, der kræver mere end blot it-og teknologikompetencer. Vellykkede IAM-projekter kræver et helhedsorienteret perspektiv, hvor både mennesker, systemer og teknologier tænkes sammen.

PwC har den fornødne bredde i kompetencerne til at komme hele vejen rundt om jeres IAM-projekt. Vi har dyb indsigt i jeres branche, og kan trække på kompetencer inden for bl.a. forandringsledelse og HR processer, når IAM-projekterne skal forankres effektivt i jeres organisation. Samtidig har vi stor indsigt i de aktuelle compliance-regler, herunder GDPR, og en stærk tradition for at sikre høj kvalitet i alle faser af opgaveløsningen, fra oprettelse og vedligehold af rettigheder til dokumentation. 

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology

Tlf: 3945 3554

Følg PwC