Test af beredskab

Giv din beredskabsplan mod cyberangreb et tjek. PwC kan teste din virksomheds beredskabsplan og instrukser, så du minimerer de økonomiske konsekvenser af en krisesituation.

Virksomheders kritiske aktiver bliver i stigende grad offer for målrettede cyberangreb, og den potentielle konsekvens for forretningen er større end nogensinde før. Derfor er alle medarbejdere nødt til at forholde sig til, hvordan de skal agere, hvis virksomheden bliver angrebet eller mister it-understøttelse i kortere eller længere tid.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Få din virksomheds beredskabsplan og instrukser testet og vedligeholdt, så din virksomhed minimerer den økonomiske konsekvens af en krisesituation.

Giv jeres beredskabsplan et tjek

Man sætter sig ikke bag rattet i en bil, før man er blevet afprøvet i teorien. Derfor sikrer vi først, at din virksomheds grundlæggende viden er på plads, før vi gennemfører en omfattende beredskabstest. Med en forhåndsvurdering af din virksomheds beredskabsplan, definerer vi sammen, hvordan I får det størst mulige udbytte af en omfattende test af jeres beredskabsplan.

Se forskellige grader af tests, vi kan gennemføre for jer:

  • Varslingsøvelse – Identifikation af organisationens mulighed for at samle kriseledelsen inden for rimelig tid.
  • Review af beredskabsdokumentationen – Afdækning af væsentlige mangler.
  • Struktureret gennemgang (skrivebordsøvelse) – Beredskabsorganisationen samles omkring et bord og beredskabsplanen gennemgås fra ende til anden med henblik på at identificere evt. mangler og sikre, at alle deltagere er bevidste om deres rolle, ansvar og relevante procedurer.
  • Scenarie-baseret test – Beredskabet testes gennem et scenarie ud fra prædefinerede testmål. Scenariet kan indebære test af kriseledelsen, varsling og eskalering af beredskab og kommunikation.

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig med at teste og vedligeholde din beredskabsplan.

Kontakt os

Jess Kjær Mogensen

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9172

Claus Hartmann Lund

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3089

William Sharp

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 8932 0076

Følg PwC