Beredskabsplan

Giv din beredskabsplan mod cyberangreb et tjek. PwC kan teste og vedligeholde din be-redskabsplan og instrukser, så du minimerer de økonomiske konsekvenser af en krise-situation.

Virksomheders kritiske aktiver bliver i stigende grad offer for målrettede cyberangreb, og den potentielle konsekvens for forretningen er større end nogensinde før. Derfor er alle medarbejdere nødt til at forholde sig til, hvordan de skal agere, hvis virksomheden bliver angrebet eller mister it-understøttelse i kortere eller længere tid.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Få din beredskabsplan og instrukser testet og vedligeholdt, så din virksomhed minimerer den økonomiske konsekvens af en krisesituation.

En effektiv beredskabsplan betyder, at jeres medarbejdere og ledelse kan arbejde optimalt ud fra de rette instrukser og dermed levere organisationen produkter og ydelser til jeres kunder i en krisesituation.

Giv jeres beredskabsplan et tjek

Dette kræver, at I får identificeret kritiske aktiver og udarbejdet en tidssvarende beredskabsplan med operationelle instrukser for, hvordan I skal agere i en krisesituation. Vores eksperter hjælper dig med at:

  1. Identificere kritiske aktiver, for at undersøge hvor modstandsdygtige aktiverne er, hvis der skulle opstå en krise
  2. Udarbejde en krisestyringsmodel, kriseledelse og instrukser for, hvordan kriseledel-sen, kommunikations- og teknisk personale skal agere for at genoprette og fortsætte jeres for-retning i forbindelse med en krisesituation
  3. Samle en fuldstændig beredskabsplan, som løbende skal ajourføres og tilpasses det ak-tuelle trusselsbillede, så den ikke mister sin værdi.

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig med at teste og vedligeholde din beredskabsplan.

Kontakt os

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Følg PwC