Red Team Assessment

Det er en stor udfordring for mange organisationer at undgå hackerangreb. Antallet af hackerangreb målrettet medarbejderne er steget gennem de seneste år, og angrebene er gradvist blevet mere avancerede.

Modstå avancerede, målrettede hackerangreb mod din organisation

Udover et dedikeret sikkerhedsteam og teknologiske sikkerhedsløsninger, er det væsentligt, at dine medarbejdere er bevidste om, hvordan deres adfærd påvirker organisationens sikkerhed.

PwC’s Red Team Assessment giver dig en unik mulighed for at teste medarbejdernes, sikkerhedsteamets og de teknologiske sikkerhedsløsningers reaktion under et hackerangreb.

Vi giver dig en unik undersøgelse af din organisations sikkerhed samt konkrete værktøjer til at opbygge politikker og processer samt implementere og kontrollere effekten af disse.

Test din organisations reaktion på hackerangreb

I samarbejde med din organisation skræddersyer vi et forløb, som inkluderer virkelighedstro angrebsscenarier. Dette giver dig mulighed for at målrette de udførte tests til netop de områder, der er væsentlige for din organisation. Processen for en Red Team Assessment kan være følgende:

 

ddd
1. Sammen drøfter vi

hvilke dele af organisationen, der skal indgå i undersøgelsen, og hvilke områder du ønsker særlig opmærksomhed på.

ddd
2. PwC foretager

en gennemgang af alle de sektorrelevante trusler og risici, som har betydning for din organisation.

ddd
3. Sammen gennemgår vi

jeres procedurer og processer i relation til forebyggelse mod avancerede angreb – både før, under og efter angrebet.

ddd
4. PwC udfører virkelighedstro angrebsscenarier

som tester både din organisations teknologiske løsninger, sikkerhedsteamet og medarbejdernes awareness.

ddd
5. Sammen gennemgår vi angrebsforløbet

set fra din organisations og PwC’s synsvinkel – med særlig fokus på de indikationer, der har været på et angreb.

ddd
6. PwC udarbejder en konkret handlingsplan

der viser, hvordan du bedst og med færrest mulige risici kan forbedre din organisations sikkerhedsniveau.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, leder af consultingforretningen, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC