It-udvikling med fokus på sikkerhed

Få sikkerhedsovervejelserne med i alle faser af jeres udviklingslivscyklus, så I opnår en it-løsning med et højt sikkerhedsniveau.

Alle typer af it-løsninger forventes at implementere et passende niveau af sikkerhed. Sikkerheden i den færdige it-løsning er dog aldrig stærkere end det svageste led.

Praktisk erfaring viser, at omkostningerne ved at implementere sikre it-løsninger reduceres, hvis sikkerhedsovervejelserne tænkes ind i løsningen fra starten og løbende indarbejdes som en naturlig del af alle faser, når it-løsningen udvikles og drives.

Desværre bliver sikkerhedsovervejelserne ofte glemt eller nedprioriteret, og det bliver hurtigt uoverskueligt at tænke sikkerhed med ind i alle faser af et udviklingsforløb. Det sker også, at en god indsats for at højne sikkerhedsniveauet i nogle dele af udviklingsforløbet desværre bliver udlignet af en manglende indsats i andre dele af forløbet – og investeringen i sikkerhed derved ikke skaber den forventede værdi i den endelige løsning.

Skab en udviklingslivscyklus med fokus på sikkerhed

PwC kan hjælpe dig med at indarbejde sikkerhedsovervejelser i alle faser af jeres udviklingslivscyklus, som fx:

 • Identifikation af trusler og risici
 • Sikkerhedsarkitektur, der fokuserer på kritiske aktiver
 • Kontrolpunkter, der løbende validerer sikkerheden
 • Praktiske guidelines til udviklere
 • Teststrategi og udførsel af sikkerhedstest
 • Penetrationstest af leverancer
 • Kildekodereview
 • Sikkerhedsgennemgang ved kritiske milepæle
 • Uddannelse af jeres udviklingsressourcer
 • Hærdning af driftsmiljø
 • Idriftsættelsesprocedurer
 • Fejl- og hændelseshåndtering

Vi kan også assistere på specifikke udviklingsprojekter med at udføre sikkerhedsrelaterede opgaver, fx udarbejde sikkerhedsarkitektur eller gennemføre en uvildig sikkerhedstest eller -review.

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig til altid at levere sikre it-løsninger og derved undgå omkostningstunge design- eller arkitekturændringer, gen-implementeringer og rettelser.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC