Sikkerhed i nye it-køb

Overvejer du at købe nye it-systemer og it-services? Så kan PwC hjælpe dig med at identificere din forretnings sikkerhedsbehov, så I får it-løsninger med det rette sikkerhedsniveau.

”Det skal bare være sikkert”. Sådan lyder ledelsens forventning ofte, når der skal købes nye it-systemer og it-services. Men den klare forventning er ofte svær at omsætte til præcise krav til den teknologi eller service, der skal anskaffes.

Resultatet bliver ofte, at sikkerheden i den endelige løsning ikke passer helt til ledelsens forventninger. Sikkerheden bliver for ringe, eller der overinvesteres på områder, hvor det ikke skaber værdi for forretningen.

Der er desværre ingen simple løsninger på sikkerhedsproblemstillingen. For at opnå en sikkert slutresultat kræver det, at sikkerhed tænkes ind i alle faser af anskaffelsesprojektet.

Få it-løsninger med det rette sikkerhedsniveau

Hos PwC har vi stor erfaring med at identificere forretningens sikkerhedsbehov og omsætte dem til konkrete realiserbare it-løsninger med et højt sikkerhedsniveau. Når du overvejer at digitalisere dele af din forretning eller skal anskaffe nye it-systemer og it-services, kan PwC hjælpe dig med at håndtere sikkerhedsproblemstillinger i alle faser af projektet. Vi kan fx hjælpe dig med at:

  • Afdække sikkerhedsrisici, som projektet indebærer for din forretning
  • Synliggøre sikkerhedsrisici overfor ledelsen og forretningsansvarlige
  • Udarbejde forretnings- og løsningsarkitektur, der målrettet afdækker din forretningsrisiko
  • Opstille kravstilling og kravspecifikation
  • Udvælge den rette leverandør
  • Kontrollere og sparre med leverandøren under udviklingsfasen
  • Levere en uafhængig sikkerhedsgennemgang og sikkerhedstest i forbindelse med overdragelse, evt. med udarbejdelse af en revisionserklæring
  • Udarbejde sikkerhedspolitikker, -retningslinjer og procedurer for drift og hændelseshåndtering
  • Udarbejde en beredskabstest for kunden og leverandøren.

PwC kan hjælpe dig, uanset om du skal anskaffe en simpel standardløsning eller står overfor et projekt, der indeholder væsentlige elementer af specialudvikling og -tilpasning.

Vi skræddersyer altid vores assistance til dine aktuelle behov og hjælper dig gerne gennem enkelte trin i anskaffelsesprocessen eller gennem et længere projektforløb.

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gennemføre sikre nye it-løsninger, uden der bruges flere penge end nødvendigt.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Head of Data Factory & Responsible AI, PwC Denmark

Tlf: 2494 5254

Følg PwC