Closing excellence – effektive lukkeprocesser

En holistisk og datadreven tilgang til lukkeprocessen med jeres virksomhed i centrum

Datadrevet lukkeproces
Med PwC's eget analyseværktøj "HALO"

Omfattende erfaring
Med lukkeprocesser via projekter i flere forskellige brancher

Skræddersyet projektforløb
Der er tilpasset specifikt til jeres organisation

Har du som CFO svært ved at udpege smertepunkterne, når lukkeprocessen ikke fungerer optimalt?

Mange afdelinger er involveret, og flere forskellige krav skal opfyldes. En effektiv lukkeproces kræver en dyb indsigt indsigt, synlighed om gensidige afhængigheder mellem delprocesser, klarhed over roller og ansvar, og den rette timing af aktiviteter. Derudover er opfølgning og overvågning afgørende, så der tages hånd om problemer eller forsinkelser i processen.

Få en strømlinet lukkeproces som skaber værdi:

  • Skalerbarhed: Overgangen fra manuelle processer til automatisering vil øge skalerbarheden i finans organisationen.
  • Datadrevet beslutningsgrundlag: En effektiv og hurtig lukkeproces giver mulighed for at omdanne data til relevant og meningsfuld information, prognoser og de rette KPI'er for virksomheden.
  • Motivation og trivsel: En optimeret proces kan mindske stressede situationer og øge trivsel samt motivation.
  • Faglig ekspertise: En effektiv lukkeproces giver økonomimedarbejderne mulighed for at være stolte og på forkant med deres arbejde.

Closing Excellence assessment

Værktøj til at give dig indsigt og vejledning i, hvordan I kan optimere jeres processer bedst muligt.

PwC's closing excellence

PwC's closing excellence har en holistisk og datadreven tilgang, som gør, at vi sammen kommer rundt om hele jeres lukkeproces bl.a. ved hjælp af vores analyseværktøj HALO. Således får du som CFO den fornødne og eksakte viden om, hvor, hvornår, og hvordan jeres udfordringer opstår. Dette giver unik viden, som gør os i stand til bedre at hjælpe dig videre.

Uagtet om formålet er at gøre lukkeprocessen hurtigere eller mere smidig er op til dig. Sammen optimerer vi jeres lukkeproces, så den er tilpasset jeres finansstrategi og bygger på jeres værdier.

Et closing excellence projekt vil resultere i en integreret lukkekalender, der adresserer alle krav i lukkeprocessen med veldefinerede cut-off aktiviteter, det rette væsentlighedsniveau ift. periodiseringer samt reducering af manuelle posteringer og klare deadlines.

Få et skræddersyet projektforløb der er tilpasset jeres organisation

Sammen med jer skaber vi gennem interviews, workshops og brug af ‘HALO’ indsigt i jeres nuværende lukkeproces og giver konkrete anbefalinger til at øge kvaliteten, sammenhængskraften og hastigheden. Vi fastholder en tæt dialog for at sikre korrekt forståelse og forventningsafstemning.

Projektet igangsættes med et opstartsmøde efterfulgt af analysearbejdet og afsluttes med en præsentation af hovedkonklusionerne samt konkrete anbefalinger til forbedringer. 

Efter et vellykket projektforløb kan vi også hjælpe med implementeringssupport, hvor vores domæne-specialister og dedikerede projektledere kan drive og støtte implementeringen af den optimerede lukkeproces. Gennem en interim aftale kan vi samtidig understøtte jeres økonomifunktion ved at frigøre kerneressourcer til closing excellence-projektet eller ved en generel forøgelse af funktionens effektivitet mens projektet står på.

Hvorfor vælge PwC?

Omfattende erfaring

Vores omfattende erfaring med at kombinere forretningsforståelse med it-understøttelse gør, at vi har en unik position til at understøtte virksomheder i at designe og implementere  værdiskabende closing excellence-processer. Kontakt os og få relevante referencer på gennemførte projekter, hvor vi har understøttet vores kunder med i forbindelse med closing excellence.

Datadrevet beslutninger

I PwC kan vi med afsæt i analyseværktøjet ”HALO” identificere de forskellige mønstre i transaktionsdata. Mønstrene skaber overblik over lukkeprocessen og giver konkrete forbedringsmuligheder. Herfra kan vi igangsætte tiltag, der både optimerer og sikrer en effektiv og datadrevet lukkeproces.

 

Holistisk tilgang

I PwC benytter vi en holistisk tilgang der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt i lukkeprocessen. Her vil både interviews, dokumenter, workshops samt brugen af HALO mv. skabe den nødvendige indsigt i den nuværende tilstand, som vil danne baggrund for de videre optimering initiativer.

Få et uforpligtende møde med vores eksperter, hvor vi sætter fokus på jeres lukkeproces og udfordringer, samt udforsker de muligheder som en datadrevet proces kan give.

Kontakt os

Simon Schrøder

Simon Schrøder

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 8932 5656

Ronald van den Hoorn

Ronald van den Hoorn

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2484 6075

Jannick Sørensen

Jannick Sørensen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3120 9890

Følg PwC