Cloud- og hybrid-cloud ydelser

Cloud-løsninger vinder gradvist og sikkert indpas i virksomheder både globalt og i Danmark. Flere virksomheder har påbegyndt rejsen og har i varierende grad allerede implementeret disse løsninger i store dele af deres forretning. Dog er der stadig en stor andel af virksomhederne, som endnu ikke har opnået fuld integrering af cloud-løsninger, eller som stadig befinder sig på overvejelsesstadiet inden implementeringen af et sådant system. Fælles for mange af virksomhederne er, at transformationsprocessen kan være kompleks og præget af en række udfordringer, inden værdiskabelsen realiseres.

Cloud-transformationen

Der er en lang række grunde til, at virksomheder i stigende grad anvender cloud-løsninger, og deraf også en række parametre hvorpå cloud skaber forretningsmæssig værdi. Af primære bevæggrunde for en migrering fra traditionelle it-løsninger til cloud-løsninger kan nævnes en række faktorer, herunder:

  • Digital transformation: Virksomheder ønsker at få adgang til de nyeste og bedste værktøjer. I dag er sådanne værktøjer cloud-baserede, hvilket betyder, at virksomhederne fokuserer på brugen af cloud-løsninger.
  • Fleksibilitet inden for it og i forretningen: Cloud computing giver mulighed for små førstegangsinvesteringer og giver adgang til lettere og billigere skalerbarhed, så virksomhederne bedre kan tilpasse og forny sig i relation til markeds- og miljømæssige forhold på en produktiv og omkostningseffektiv måde.
  • DevOps: Virksomhederne ønsker at levere software i et hurtigere tempo med øget fokus på automatisering og hurtige udviklingscyklusser. Cloud-leverandører tilbyder "alt som en service", så man kan have et velfungerende DevOps-setup, uden at man selv skal administrere det hele.
  • AI/Machine learning: Cloud-løsninger giver virksomhederne nem adgang til veletablerede cloud-baserede standarder for AI (kunstig intelligens) og machine learning, og fordelene ved skalerbarhed og smidighed understreger det overbevisende potentiale ved AI- og machine learning-initiativer, der kræver enorme beregninger i udviklingen af modellerne.

... men virksomhederne kæmper med cloud-transformationen

Trods de mange fordele og muligheder forbundet med anvendelsen af cloud-løsninger, er der en række udfordringer forbundet med cloud-transformationen for mange virksomheder, herunder:

  • Uigennemsigtige cloud-udgifter: Virksomhederne har svært ved at sammenholde de samlede ejeromkostninger med udgiften til lokale datacentre, og de har ikke et klart overblik over cloud-udgifterne.
  • Sikkerhedsmæssige udfordringer: Virksomhederne har svært ved at håndtere sikkerheds- og compliance-krav på det komplekse og tvetydige cloud-område.
  • Manglende innovation og forretningsmæssig værdi: Virksomhederne har svært ved at identificere og eksekvere på deres use cases, som skal dokumentere den opnåede forretningsværdi, og proof of concept-initiativer når aldrig til produktionsstadiet.
  • Manglende kompetencer: Virksomhederne har svært ved at tiltrække og fastholde erfarne og videnstunge ressourcer med de rette kompetencer. Og de har ikke et overblik over, hvilke kompetencer der er behov for.
  • Fragmenteret implementering: Virksomhedernes implementering er forskelligartet og fragmenteret, og de har svært ved at administrere en sammenhængende arkitektur.

Vores ydelsesområder

Vores erfarne team hjælper jer i mål med cloud-transformationen, så I samtidig kan fokusere jeres indsats på at skabe værdi for virksomheden. Vi har den fornødne viden til at hjælpe jer på vej, og vi står klar til at assistere jer inden for en række områder, der alle favner en succesfuld overgang til et nyt cloud-system, herunder:

Vi hjælper jer med at planlægge, designe, udføre og evaluere migreringen af lokale applikationer til en cloud-løsning. Med vores assitance og rådgivning får I en vurdering af jeres applikationers cloud-modenhed, I får hjælp til at finde alternative teknologier samt til at estimere projekt- og driftsomkostninger mv.

Med sparring fra vores erfarne team får I hjælp til at integrere sikkerhedsfunktioner i DevOps for at skabe en kultur, der først og fremmest fokuserer på sikkerhed med delt ansvarlighed og fleksibelt samarbejde mellem udviklere, release-teknikere og sikkerhedsteams.

Læs mere om DevSecOps

I samarbejde med vores team opbygges komplette data- samt AI-, machine learning- og softwareapplikationer ved hjælp af cloud-teknologier, så I kan dokumentere værdien af cloud-/hybrid og cloud-løsninger over for jeres interessenter.

Vi hjælper jer med at planlægge, designe og konfigurere en ONE cloud- eller hybrid cloud-platform, der lever op til jeres krav og forventninger til værdiskabelse.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC