Kurser i forretnings- & it-arkitektur

PwC tilbyder en række af kurser inden for forretnings- og it-arkitektur, der skaber et fundament  for at skabe synergi mellem forretning og it. Vores forskellige kurser klæder dine medarbejdere på til at kunne indgå i arbejdet omkring forretnings- og it-arkitektur, og til at kunne træffe beslutninger med henblik på at opnå en bevidst styring og optimalt udbytte af it-investeringer.

Kurser vi tilbyder:

Kursus i arkitekturstyring:

Kort om kurset

Aktiv arkitekturstyring handler om systematisk at styre sammenhængen mellem forretnings- og it-arkitektur for at understøtte forretningens behov. Det kan være arkitekturanalyse og -styring ifm. anskaffelse/udvikling af nye it-løsninger eller forvaltning af systemporteføljen.

Forretnings- og it-arkitektur er en vigtig del af det strategiske arbejde. Det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it og for at opnå en bevidst styring af it-investeringer.

På kurset får deltagerne lejlighed til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i relevante scenarier i egen organisation/virksomhed. Undervejs er der mulighed for erfaringsudveksling, der kan give indsigt og forståelse for arkitekturstyring i forskellige situationer. Dette kan være store it-anskaffelser, men også mindre tiltag.

Udbytte

 • Praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekter og ved løbende udvikling af it-porteføljen.
 • Styrkede kompetencer til at identificere væsentlige problemstillinger og til at vurdere løsningsforslag.
 • Bedre grundlag for at gå i dialog om forretnings- og it arkitekturen både internt i organisationen og eksternt med it-leverandørerne.

Målgruppe & varighed 

Kurset varer 2 dage og afholdes i din organisation, og henvender sig til alle der skal eller arbejder med arkitekturstyring i privat eller offentlig sammenhæng. Det kan fx være i rollen som projektleder, procesansvarlig, produkt-eller systemansvarlig, digitaliseringsansvarlig eller digitaliseringskonsulent eller forretnings- og it-arkitekt.

Få mere viden om kurset i arkitekturstyring

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud  

Kursus i begrebsmodellering:

Kort om kurset

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få processer og it-løsninger til at hænge sammen. Begrebsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber, så alle interessenter har samme forståelse af deforretningsmæssige begreber.

Forretningsmæssige begreber identificeres, navngives og defineres ved hjælp af begrebslister eller begrebsmodeller i UML-notationen.

På kurset introducerer vi rammerne for arbejdet med begrebsmodellering og deltagerne får lejlighed til at arbejde med begrebslister og at arbejde med at skrive gode begrebsdefinitioner. Deltagerne introduceres også til de redskaber, der anvendes ved informationsmodellering samt de fællesoffentlige modelregler (FDA), som kan give inspiration til egen arkitekturpraksis.

Udbytte

 • Praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekterne.
 • Checklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan bidrage til bedre analyseresultater.
 • Kendskab til branchestandarder og bedste praksis inden for begrebs- og informationsmodellering samt kobling til andre aspekter af forretningsudvikling.

Målgruppe & varighed

Kurset varer 1 dag og afholdes i din organisation, og henvender sig til dig, der skal bidrage med forretningsmæssig viden ved begrebsmodellering, og eventuelt skal lave begrebslister og formulere forretningsmæssige definitioner.

Få mere viden om kurset i begrebsmodellering

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud  

Kursus i begrebs- og informationsmodellering:

Kort om kurset

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få processer og it-løsninger til at hænge sammen. Begrebs- og informationsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber, så interessenterne har samme forståelse af begreberne, og at strukturere forretningsmæssige data, så it-systemerne understøtter begreberne rigtigt.

På kurset arbejder deltagerne aktivt med teknikker til begrebs- og informationsmodellering, som er afprøvet i praksis, herunder en række tommelfingerregler og modelmønstre, der kan anvendes direkte i analysearbejdet efter kurset. Deltagerne introduceres også til de fællesoffentlige modelregler (FDA), som kan give inspiration til egen arkitekturpraksis.

Udbytte

 • Praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekterne.
 • Checklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan bidrage til bedre analyseresultater.
 • Kendskab til branchestandarder og bedste praksis inden for begrebs- og informationsmodellering samt kobling til andre aspekter afforretningsudvikling.

Målgruppe og varighed

Kurset varer 3 dage og afholdes i din organisation, og henvender sig til dig, der skal udarbejde eller læse begrebs- og informationsmodeller i UML, fx som informationsarkitekt, forretningsarkitekt, projektleder eller kravstiller.

Få mere viden om kurset i  begrebs- og informationsmodellering

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud  

Kursus i forretningsmodellering:

Kort om kurset

En god forståelse af forretningens processer og begreber er afgørende for at lykkes med IT projekter. Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og fastlæggelse af den fremtidige situation.

På kurset får deltagerne rig lejlighed til selv at modellere forretningsprocesser og begreber ved hjælp af de førende branchestandarder (Business Process Model and Notation) og UML (Unified Modelling Language). Standarderne fokuserer på grafiske diagrammer, men er ikke svaret på alt. Vi supplerer derfor med checklister, tips og tommelfingerregler.

Udbytte

 • Praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekterne.
 • Checklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan bidrage til bedre analyseresultater.
 • Kendskab til branchestandarder og bedste praksis inden for forretningsmodellering samt kobling til andre aspekter af forretningsudvikling.

Målgruppe & varighed

Kurset varer 3 dage og afholdes i din organisation, og henvender sig til dig, der skal udarbejde eller læse forretningsmodeller udarbejdet i BPMN og UML eller lignende notation. 

Få mere viden om kurset i forretningsmodellering

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud  

Kursus i forretningsregler og beslutninger:

Kort om kurset

En god forståelse af forretningens processer, begreber og regler er afgørende for at lykkes med forretningsudvikling, optimering af processer, kravspecificering og udvikling af IT-løsninger. Der er et stigende behov for at kunne identificere og beskrive kritiske forretningsmæssige beslutninger med tilhørende forretningsregler og forankre dem i forretningsprocesserne.

Ved at arbejde struktureret med at beskrive forretningslogikken og de forretningsregler, som er grundlaget for en beslutning, kan processen ofte forenkles. Deltagerne får en forståelse af forretningsregler og beslutninger, og hvordan de kan analysere og beskrive dem ved hjælp af beslutningsmodeller.

Vi tager udgangspunkt i DMN (Decision Model & Notation), der er en international standard. Den består af en notation for en simpel grafisk model med strukturerede beslutningstabeller. Dette kombinerer vi med ”The Decision Model” (von Halle og Goldberg), hvis principper og guidelines sikrer den optimale logiske struktur i tabellerne.

Udbytte

 • Praktisk kendskab til afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i projekterne.
 • Checklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan bidrage til bedre analyseresultater.
 • Kendskab til branchestandarder og bedste praksis inden for modellering af forretningsregler og - beslutninger samt kobling til andre aspekter af forretningsudvikling.

Målgruppe & varighed

Kurset varer 3 dage og afholdes i din organisation, og henvender sig sig til alle, der skal indgå i arbejdet med at identificere og beskrive forretningsregler. 

Få mere viden om kurset i forretningsregler og beslutninger

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud  

Introduktion i digital arkitektur:

Kort om kurset

Er du generalist og arbejder med it- og digitaliseringsprojekter i staten, og har du intet eller kun lidt kendskab til og erfaring med digital arkitektur?

Dette kursus giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan digital arkitektur sættes i spil i it- og digitaliseringsprojekter i staten samt en terminologi om digital arkitektur, som du kan anvende i samarbejdet med forretnings- og it-arkitekter.

På kurset får du en introduktion til arkitekturarbejde, arkitekturstyring og de rammer og principper, der guider udviklingen af it-landskabet i det offentlige, herunder en introduktion til den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA).

Kurset har særligt fokus på at skærpe din evne til at kunne stille de rigtige spørgsmål og efterspørge relevante arkitekturleverancer.

Udbytte

 • Kendskab til Fællesoffentlig Digital Arkitektur og terminologien heri.
 • Viden om typiske problemstillinger, der løses i arkitekturarbejdet og de    organisatoriske roller, der indgår.
 • Praktisk viden om emner, hvor du kan stille de rigtige spørgsmål og bidrage til at finde løsninger.

Målgruppe & varighed

Kurset varer 1 dag og afholdes i din organisation, og er for dig, der arbejder med digitalisering i spændingsfeltet mellem it og forretning, som fx projektleder eller projektdeltager (generalist), uden forudgående erfaring med digital arkitektur.

Få mere viden om kurset i digital arkitektur

Download brochure   Kontakt os og få et tilbud

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Per Strand

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9362

Uffe Donslund

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9363

Morten Strand

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3094 9364

Følg PwC