Styrk jeres organisation med en modernisering af it-porteføljen

#

Mange organisationer står over for store udfordringer forbundet med legacy it-systemer, herunder forældede processer og data. Der er et voksende pres fra kunder, forretningspartnere, medarbejdere og offentlige myndigheder om, at organisationer har it-systemer, der er kundeorienterede, sikre og tidssvarende samtidig med, at de overholder gældende lovgivning og regulativer. Denne udvikling understreger nødvendigheden af at modernisere og tilpasse organisationers it-portføjle, så de kan imødekomme de nuværende og fremtidige behov.

Hvad er legacy?

Legacy bliver ofte forbundet med forældede it-systemer, men det inkluderer også de processer, data og forretningspraksisser, der ikke længere tjener deres oprindelige formål eller understøtter organisationens strategiske mål.

Legacy omfatter således teknologi, processer, data og infrastruktur, der ikke kan betragtes som "fit for purpose". Det drejer sig ikke nødvendigvis kun om forældet teknologi, men kan også være nyere teknologier, som ikke længere matcher organisationens strategiske retning eller målsætninger. Udfordringen ligger i, at mange organisationer befinder sig i en position, hvor de tekniske, forretnings-, sikkerheds- og datamæssige aspekter af deres eksisterende it-systemer og teknologier er blevet utidssvarende.

At adressere legacy-spørgsmålet er derfor ikke kun en it-opgave. Det er en strategisk nødvendighed, der kræver grundig overvejelse og planlægning. Men ved at transformere og modernisere legacy it-systemer kan organisationer forbedre deres effektivitet.

5 gode råd

Sådan får du succes med din legacy transformation

Organisationers typiske udfordringer med legacy it-systemer

Det er en udfordring for mange organisationer at vedligeholde deres it-portefølje og sørge for en komplet understøttelse af processer og en sikker samt forsvarlig håndtering af data. Mange oplever derfor også i stigende grad, at deres it-portefølje ikke længere kan leve op til disse krav eller behov. Nedenfor har vi samlet nogle af de typiske udfordringer, som vores kunder oplever med deres legacy it-systemer:

  • “Vores legacy it-systemer leverer en dårlig digital oplevelse til brugerne. Brugergrænsefladerne er forældede og komplicerede, og det er for dyrt at rette i it-systemerne.”
  • “Vores data er tilgængelige i mange versioner, hvilket gør det svært at implementere nye forretningsregler.”
  • “Vi oplever stigende omkostninger for ældre og umoderne it-systemer, som vi ikke kan komme af med. Størstedelen af ressourcerne bliver brugt på drift af it-systemerne, hvilket resulterer i for få ressourcer til udvikling og innovation.”
  • “Når nye love vedtages, oplever vi udfordringer med time-to-market. Vi kan ikke implementere ændringer i it-systemerne hurtigt nok.”
  • “Angående ældre it-systemer er vores afhængighed af eksterne leverandører absolut afgørende. Denne afhængighed er sårbar, og leverandørerne har kontrol over prissætningen.”
  • “Vi kan ikke implementere nye, mere avancerede driftsmodeller fx selvbetjening. Desuden kan vi ikke etablere processer på tværs af organisationen som resultat af rigiditeten og layoutet af it-systemerne.”
  • “Vi er afhængige af enkelte medarbejdere, der besidder kritisk viden om ældre it-systemer. I forlængelse heraf er der generelt udfordringer med at rekruttere folk til at drifte og supportere it-systemerne.”

Bedste praksis for modernisering af forældede it-systemer og processer

Når it-systemer og processer skal moderniseres, er det essentielt at følge en metodisk tilgang, der kan sikre en målrettet og effektiv proces. I PwC har vi udviklet et rammeværk, der fungerer som en vejledning, der kan hjælpe med at planlægge og eksekvere processen bedst muligt. Rammeværket er ikke designet som en universalløsning, men som et sæt af principper og værktøjer, der kan tilpasses til jeres organisation. Vores tilgang sikrer, at jeres it-portefølje ikke kun gøres “fit for purpose”, men også modstandsdygtig overfor fremtidige krav og behov.

Rammeværket består af fire faser, der tilsammen udgør processen for en legacy transformation – fra analyse til implementering.

1. Prioritering af den samlede it-portefølje: På hvilke områder er udfordringerne for forretningen og it størst?

2. Tilstandsvurdering: Kan it-systemet på kort og lang sigt understøtte en sikker og effektiv udvikling af organisationen?

3. Plan for modernisering: Hvordan kan organisationen udvikles og it-systemer moderniseres, således at strategiske prioriteter understøttes på både kort og lang sigt?

4. Implementering: Styring af moderniseringen af forretningen og it på en sikker og effektiv måde.

5 gode råd

Sådan får du succes med din legacy transformation

Playback of this video is not currently available

1:15

Få succes med jeres legacy transformation

Hos PwC forstår vi kompleksiteten i de udfordringer, som en legacy transformation indebærer. Vores holistiske tilgang sikrer, i samarbejde med jeres organisation, en klar og realiserbar strategi. Vi bistår jer i hele den operationelle transformation – fra de indledende analyser til den succesfulde implementering af moderne it-systemer og processer.

Læs mere

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, København, PwC Denmark

4072 5767

E-mail

Christian Bastholm Jensen

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

3093 6533

E-mail

Dan Jensen

Director, Digital Transformation, Technology & Security, Hellerup, PwC Denmark

2361 3951

E-mail

Følg PwC

Felter, markeret med stjerne, skal udfyldes.(*)

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at PwC må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte PwC og/eller klage i PwC’s privatlivspolitik.

Hide