Integration

Virksomheder, der agerer i et hurtigt transformerende forretningsmiljø, undersøger ofte mulighederne for opkøb for at finde de rette talenter til at drive innovation og styrke væksten. Transaktionsprocesser kan være komplekse i sig selv, og hvis man ikke adresserer den menneskelige faktor og organisationskulturen, når man påtænker et opkøb, kan det ødelægge hele transaktionsværdien.

Omkostninger og risici ved den menneskelige kapital skal analyseres og overvejes inden opkøbet. Når aftalen er indgået, skal der ikke blot udformes en passende integrationstilgang. Det er også afgørende, at der bliver udformet en klar strategi for, hvordan man skaber en engageret og produktiv organisation i hele overgangsperioden.

Analyse af det kulturelle match og risikoen for at miste nøglemedarbejdere

Tabel Integration

PwC kan hjælpe jer med at foretage en omfattende HR- og medarbejderanalyse med henblik på at analysere, om den potentielle opkøbsvirksomhed er et godt match. Vi identificerer styrker og svagheder i HR- og HR-it-landskabet samt i organisationskulturen i begge virksomheder.

Når aftalen er underskrevet, udarbejder vi en strategi for fastholdelse af nøglemedarbejdere, en ny meningsfuld kultur og et organisatorisk setup, der understøtter realiseringen af de tilsigtede gevinster. Derudover designer vi en forandringstilgang, der motiverer, engagerer og fastholder medarbejderne fra første dag.

M&A-integrationsprojekter, der er understøttet af PwC’s Consulting

Facilitering af virksomhedsintegration i forbindelse med et opkøb i transportindustrien

Kundens udfordring: Efter opkøb af sammenlignelig virksomhed var opgaven at integrere to selskaber. Dette omfattede hele bredden af virksomheden fra det rent juridiske og organisatoriske setup til de finansielle, kulturelle samt system- og procesmæssige overvejelser. Kunden oplevede et behov for at tilvejebringe den nødvendige erfaring og de rette kompetencer, da det påvirkede alle organisatoriske enheder og funktioner.

Case 1

Vores løsning: PwC assisterede ved at rådgive om integrationsstrategi, holde fokus samt at etablere og drive et tværorganisatorisk projekt med mere end 35 medarbejdere, som kollektivt arbejdede på at integrere de to virksomheder. Opgaven blev centraliseret i et Integration Management Office, og fomålet var at styre og rapportere på projektets fremdrift, risici og synergier samt planlægge og eksekvere en række forandrings- og kommunikations-initiativer. PwC rapporterede til CEO og direktionen som styregruppe og indgik desuden i et tæt samarbejde med kundens bestyrelse.

Hvordan vi skabte værdi: Ved at anvende erfaringer fra lignende projekter, samarbejde internt og stille de bedste ressourcer, best practice-metoder og værktøjer til rådighed kunne PwC hjælpe kunden til at nå de kritiske integrationsmilepæle (Signing, Closing, Day 1, Go-Live). Synergier og fremdrift blev nøglefaktorer for succes, der også skulle rapporteres til bestyrelsen. PwC faciliterede en række kritiske leverancer med fokus på de første 100 dage.

Integration af it-organisation, systemer og processer i forbindelse med et opkøb i energisektoren

Kundens udfordring: En kunde i energisektoren opkøbte en del af en anden virksomhed i branchen og stod i den forbindelse over for en meget kompleks opgave med separering, migrering og senere effektiv integration af to omfattende, selvstændige it-miljøer med meget forskellige underliggende it-systemer, datamodeller, it-driftsmodeller og it-organisationer. Det afledte et behov for ekstern bistand og sparring til at planlægge og drive forandringen samt facilitere integrationen.

Case 2

Vores løsning: PwC hjalp kunden med at fastlægge styringsmodellen og programorganisationen, designe en Program Management Office (PMO)-funktion samt drive den tværorganisatoriske koordinering og integration af it, herunder alle centrale forretnings- applikationer. Opgaven blev gennemført ved anvendelse af agile principper med fokus på den omfattende opgave i forandringsledelse, som en succesfuld integration forudsætter. Opgaven omfattede etablering og mobilisering af governance, udarbejdelse af programplan, bemanding og løbende støtte til de underliggende workstreams samt rapportering til organisationens funktionsledere og ledelsen. Forandringsledelsesindsatsen indebar udarbejdelse og eksekvering af en ambitiøs forandringsledelses- og kommunikationsstrategi målrettet it-organisationen og dens kerneinteressenter i forretningen.

Hvordan vi skabte værdi for kunden: PwC’s tætte samarbejde med kunden i programmet og stærke fokus på forandringsledelse understøttede en succesfuld migrering af kerne- it-systemer fra de opkøbte forretningsområder til købers egen organisation samt etablering af et tværgående samarbejde om den fortsatte transformation af it-området.

Kontakt os

Kim Domdal

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3070 1853

Mia Bertelsen Planck

Mia Bertelsen Planck

Director, Strategy & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 2090 8010

Jesper Hyche Sørensen

Jesper Hyche Sørensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 89325607

Følg PwC