Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bliv klædt på til morgendagens ledelsesudfordringer

Som hovedpartner på Børsen Executive Club ønsker Strategy& at skabe mest muligt værdi for vores relationer ved at forene fokus på strategi, ledelse og forretningstransformation med inspiration og networking.

På en lang række inspirerende morgenmøder med top-profiler fra dansk og internationalt erhvervsliv, sætter vi fokus på de beslutninger og overvejelser, nogle af landets mest anerkendte ledere beskæftiger sig med.

Se hele mødekalenderen

Playback of this video is not currently available

1:21

Realisme og værdipolitik skal gå hånd i hånd

Lars Løkke Rasmussen, fhv. statsminister og medlem af Folketinget, er tilhænger af, at den politiske retning for Danmark imødekommer en kombination af idealisme og realisme. Ifølge ham skal vi fx kunne bidrage til at løse den globale klimaudfordring, samtidig med at vi er os bevidste om, hvor Danmark er henne, og hvad vores formåen er. Hør Lars Løkke Rasmussen fortælle om, hvordan Danmark sikrer balancen mellem at være first movers og samtidig ansvarlig på en række områder, der sikrer velstand og velfærd til de danske borgere. 

Et purpose skaber en fælles retning   

En kultur er stærkest, når alle medarbejdere bevæger sig i samme retning mod et fælles mål. For at lykkes som organisation skal den overordnede strategi være så tydelig, at hver en medarbejder forstår, hvordan deres roller spiller ind for at nå de fælles mål. Men vigtigst af alt skal medarbejderne også kunne mærke organisationens purpose og have viljen og engagementet til at bidrage til dette formål hver dag. Ifølge Ester Baiget, adm, direktør i Novozymes, er nøglen hertil at skabe en simpel organisation - med struktur, KPI’er og klare prioriteter.

Playback of this video is not currently available

1:25

Playback of this video is not currently available

1:48

Leder på tværs af Afghanistan, Kosovo og Kongehuset

Ifølge Kim Kristensen, ceremonimester i Kongehuset, har vi i Danmark verdens bedste ledere, fordi vi danskere er gode til at spørge “hvorfor?”. Netop ledelse er en disciplin, Kim Kristensen har stor erfaring med. Han har en lang karriere i Forsvaret, hvor han bl.a. har været udsendt til Kroatien, Kosovo og som chef for den danske indsats i Afghanistan. Ydermere er han forfatter til årets ledelsesbog, kåret til årets leder og er i dag ceremonimester i Kongehuset. Hør ham fortælle om ledelse – både i yderste potens, under maksimalt pres og i den daglige drift.

Fra omdiskuteret frasalg til roser for bæredygtighed og diversitet

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i bl.a. Ørsted, er medforfatter til debatbogen “Dronningens nye klæder” om kønsdiversitet. Ifølge ham er vi nået dertil, hvor der er forståelse for vigtigheden af at have diversitet i dansk erhvervsliv, og han mener, at dansk erhvervsliv forspilder chancer, hvis flere kvinder ikke bliver sat ved bordet, når de tunge beslutninger skal tages. “Vi bliver kollektivt rigere af større diversitet,” lyder det fra Thomas Thune Andersen.

Playback of this video is not currently available

1:51

Playback of this video is not currently available

1

Lene Skole, adm. direktør i Lundbeckfonden, taler ved Børsen Executive Club

Rollen som bestyrelsesmedlem var noget af det, Lene Skole, adm. direktør i Lundbeckfonden, talte om, da hun gæstede Børsen Executive Club, der afholdes i samarbejde med Strategy&. Med en imponerende erfaringshorisont giver hun i interviewet bl.a. sine anbefalinger til, hvordan man bedst bliver onboardet til rollen som bestyrelsesmedlem for at forstå visionen, strategien og forretningsmodellen i virksomheden. 

Han vil lede Nordens største medicinalvirksomhed på en ny måde

For Lars Fruergaard Jørgensen, CEO i Novo Nordisk er det vigtigt, at al beslutningsmagt ikke kun ligger hos direktionen i toppen af virksomheden - men også hos medarbejderne, der hver dag er i tæt kontakt med det marked, virksomheden opererer i. Han fortæller også om sit syn på lederskab som en balancegang mellem at træde i karakter og sætte retningen, samtidig med at stoppe op og give sig selv tid til at reflektere og samle sine tanker.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

En bange leder er det værste, du kan være 

Marianne Dahl, Vice president for Microsoft Vesteuropa, fortæller om sit syn på ledelse og om de værdier der stikker ud, når man som dansker gør sig i det internationale erhvervsliv. Hun fortæller også om, hvordan digitaliseringen spiller en stor rolle for den måde, ledelse bør eksekveres, og hun mener bl.a., at den traditionelle lederrolle og ‘KPI management’ er blevet overflødigt - det er evnen til at vise vejen for medarbejderne, der skaber værdi.

Hvad er danske erhvervslederes forventninger til fremtiden?

Se Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør i PwC, fortælle om nogle af de læringer, vi har fået under krisen samt de forventninger, danske ledere har til fremtiden. Med udgangspunkt i resultaterne fra PwC’s CFO Pulse Survey fortæller Mogens bl.a. om, at frygten for en 2. bølge af COVID-19 er CFO’ernes største bekymring lige nu, og om det fokus alle erhvervsledere har på øget likviditet. Han kommer også ind på vigtigheden af at have sammensat det rigtige ledelsesteam, der kan agere agilt i en uforudsigelig situation.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

At lede i en historisk krise

Søren Brostrøm er som direktør for Sundhedsstyrelsen hovedansvarlig for driften af det danske sundhedsvæsen, og han er en væsentlig rådgiver af regeringen og Folketinget. I videoen her fortæller han om, hvordan han har håndteret den største sundhedskrise, der har ramt Danmark, og om den kompleksitet - fagligt og politisk - han har stået i, når der skulle træffes beslutninger under pres. Han kommer også ind på, hvor væsentlig åbenhed, transparens og videndeling på tværs af faggrænser er for et stærkt og troværdigt sundhedsvæsen, hvor kulturen forudsætter, at man tør snakke om sine fejl for at lære af dem. 

Den moderne leders lidelser og ligninger

I dette interview får du indblik i relevant forskning inden for ledelse og organisationsudvikling. Hør Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet, fortælle om, hvordan vi kan bekæmpe stress og menneskelige problemer uden at forfalde til rent individualistiske tiltag, herunder tidens store forandringer og hvordan de udfordrer menneskets psykologi.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Hvordan sikrer Arla sit virke i en bæredygtig fremtid?

Peder Tuborgh, adm. direktør, Arla Foods, står i dag over for nye, store udfordringer, hvor han bl.a. skal sikre, at Arla er på forkant med udviklingen i forbrugsmønstre og -vaner samt de stigende krav til bæredygtighed og miljø. Hør bl.a hvordan man som leder sikrer en branchemæssig førerposition i forhold til integrering af FN’s Verdensmål, og hvordan man med tusindvis af mælkeproducenter i ejerkredsen bevarer og udvikler et godt samarbejde i et andelsselskab.

Ledelse i medgang og modgang

Hør Karen Frøsig, adm. direktør i Sydbank, fortælle om bankernes forretningsmodel i en branche og i en tid, som er karakteriseret ved store strukturelle og konkurrencemæssige
udfordringer, der kræver meget af topchefen. Her taler hun bl.a. om værdier som robusthed og ordentlighed og ledelse som en disciplin, der er mere praktisk, end den er teoretisk.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Hvordan sikrer LEGO Koncernen sin relevans hos målgruppen i en digital tidsalder?

I denne video kan du høre Niels B. Christiansen, adm. direktør i LEGO Koncernen, fortælle om at prioritere medarbejdere, miljøet og børnene som rollemodellerne i centrum for hele tiden at være relevant for målgruppen. Han fortæller også om, hvordan et vedvarende fokus på innovation skal være i balance med behovet for et skift i kompetencer i en mere digital verden. I kraft af sin rolle som tidligere direktør i Danfoss giver han også sit perspektiv på de ligheder, han ser mellem de to familieejede virksomheder, Danfoss og Lego, herunder deres store beslutningskraft og nogle grundlæggende og sunde kerneværdier.

Kontakt os

Amdi Hansen

Partner, Advisory

Tlf: 3945 9361

Følg PwC