Ekspertrådgivning til alle faser af jeres ERP-transformation

Der findes mange kritiske faser i løbet af en ERP-transformation. Med en Business Integrator Readiness Assessment får I uvildig rådgivning, der sikrer kvalitet og fremdrift i jeres transformation – uanset hvilken milepæl, I står overfor.

En værdifuld ’second opinion’

En omfattende ERP-transformation rummer naturligt mange faldgruber og potentielle blinde vinkler. Ikke bare overordnet set, men også på enkelte faser og milepæle.

Derfor kan det være vanskeligt at navigere i systemintegratorers anbefalinger, organisationens ønsker og ledelsens ambitioner – og i værste fald kan forkerte valg sætte projektets økonomi over styr. Business Integrator Readiness Assessment fungerer som en ’second opinion’ i tilfælde, hvor I har behov for en uvildig rådgiver. Enten internt eller over for eksterne samarbejdspartnere.

Med en Business Integrator Readiness Assessment får I mulighed for at evaluere enkelte faser af projektet, før de bevæger sig til næste fase. Enten inden fasen igangsættes, før den bevæger sig videre i udviklingen, eller inden den går live.

Med rådgivning baseret på en kombination af forretningsforståelse og dyb systemindsigt hjælper vi jeres ERP-projekt godt på vej og sikrer, at alle relevante stakeholdere bliver inddraget. Uanset, om I ønsker at migrere til en nyere version af jeres eksisterende ERP-platform, eller om I ønsker at skifte system.

Det bedste udgangspunkt – hver gang

Med en Readiness Assessment evaluerer og vurderer vi udvalgte fasers behov, modenhed og muligheder – og samler det hele i en rapport. Analysen giver jer det bedste udgangspunkt for at træffe kloge og kvalificerede beslutninger og gør det nemmere at opnå de ønskede resultater fra jeres systemintegrator.

Rapporten skaber et værdifuldt overblik med analyser, indsigter og anbefalinger, der hjælper jer til at sikre kvaliteten af det endelige system og dets funktioner.

”Med en Readiness Assessment øger I ikke bare sandsynlighed for succes, når I går live. I reducerer risikoen for dyre og tidskrævende ændringer – og samtidig sørger I for at få alle vigtige stakeholdere med ombord. En Readiness Assessment hjælper med andre ord med at sikre, at både systemet og organisationen er på rette vej.”

Annette Jensen, Director, PwC

Benchmark jer mod de bedste

Med en Readiness Assessment får I en uvildig vurdering af, om udvalgte dele af jeres ERP-transformation er, hvor de skal være – og om det overordnede projekt er på rette spor. Det gælder både i forhold til nye processer, der kan transformere den måde organisationen arbejder på – og i forhold til de data og det indhold, ERP-systemet skal bygge på – og det indhold, det skal producere.

Resultatet af en Readiness Assessment er en grundig rapport, hvor vi tildeler de undersøgte elementer en score fra 1-8 på baggrund af best practice fra jeres branche. Sammenlagt skaber det et målbart benchmark op mod sammenlignelige ERP-transformationer fra jeres branche. Både fra Danmark og internationalt. Benchmarket giver jer et solidt billede af jeres projekts tilstand og gør det muligt at afveje mulige scenarier op imod andres erfaringer.

Helt tæt på kilderne

Readiness Assessment tager udgangspunkt i kvalitative undersøgelser, hvor vi kommer helt tæt på forretningen og ERP-projektets nøgle-stakeholdere.

Gennem fokuserede dialogmøder med skræddersyede spørgsmål dykker vi helt ned i hypoteser og vægtede problemstillinger for at vurdere projektfasen ud fra de kriterier og problematikker, vi sammen identificerer.

Det skaber det optimale udgangspunkt for at undersøge og efterprøve udvalgte elementer i jeres ERP-transformation i dybden og sikre, at faserne er parate til at bevæge sig videre i udviklingen – eller til at blive taget i brug.

Det tætte samarbejde med forretningen sikrer samtidig, at alle væsentlige stakeholdere kommer til orde og dermed får større ejerskab over de mulige ændringer, rapporten kan medføre.

10 typiske dimensioner i en Readiness Assessment

Komplekse ERP-projekter vil typisk rumme en række udfordringer i løbet af transformationen. Nogle er tekniske, mens andre er organisatoriske og kan relatere sig til manglende styring, kompetencer eller forandringsparathed.

Formålet med en Readiness Assessment er at få et overblik over, om I er klar til at gå videre til næste fase eller milepæl indenfor nøgleområder som projektinitiering, test, datamigrering og generel kvalitetssikring, før en fase går live.

Under en Readiness Assessment identificerer vi nøglehandlinger, der skal afbødes for at øge chancen for succes for ERP-projektet. Undersøgelsen tager altid udgangspunkt i jeres organisation, problemstillinger og behov, men vil typisk kredse om disse otte parametre.

Fire fordele ved PwC's Readiness Assessment

  • Øger sandsynligheden for en succesfuld ’go live’.
  • Reducerer risikoen for at skulle omarbejde faser – og dermed arbejde dobbelt.
  • Sikrer at alle væsentlige stakeholdere trækker i samme retning og accepterer de fremtidige ændringer.
  • Hjælper til at skabe en operationel beredskabsplan for uforudsete begivenheder.
     

Case: COWI

Læs, hvordan vi gennem en Readiness Assesment har understøttet COWI i at blive klar til at opgradere deres ERP-system.

Læs casen

Følg PwC

Felter, markeret med stjerne, skal udfyldes.(*)

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at PwC må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte PwC og/eller klage i PwC’s privatlivspolitik.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2134 5307

Christian Bruun

Director, PwC Denmark

Tlf: 2026 3978

Annette Jensen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2873 5328

Hide