Business Recovery

PwC Business Recovery Services kan hjælpe, når jeres virksomhed står over for nye udfordringer, eller jeres investeringer har brug for forbedringer? Er I påvirket af den økonomiske krise, skiftende markeder, nye konkurrenter eller nedbrydende teknologier? Og har det sat sine spor på virksomhedens drift, cash flows og profitabilitet?

PwC Business Recovery hjælper virksomheden på ret køl

Vi yder rådgivning og bistand i forbindelse med optimering og genopretning af virksomheder i krise- og konfliktsituationer. Vi hjælper virksomheder med akut behov for økonomisk forbedring eller operationel optimering såvel som tabsgivende virksomheder med strategiske, operationelle og finansielle udfordringer. Samtidig rådgiver vi långivere og kreditorer med interesse i sådanne virksomheder.

Herudover rådgiver vi 'sunde' virksomheder, som derved optimeres og forbedrer deres muligheder yderligere. Vi fokuserer både på strategiske, oprationelle og finansielle områder.

PwC's Business Restructuring Services-team skaber vedvarende værdi for virksomheden og dens interessenter gennem services som:

Recovery Services 
Ledelse er altid kritisk, når virksomheden kæmper for at overleve. I virksomheder, der går så dårligt, at afvikling er nært forestående, er det kun en turnaround-ledelse, der kan genoprette driften og lønsomheden i virksomheden. PwC har bred viden og stor erfaring med at yde rådgivning og bistand til virksomheder, der befinder sig i krisesituationer.

Working capital management
Working capital betegner de midler, der er bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Ved at reducere pengebindingen på et eller flere af disse områder kan der frigøres midler og derved opnås bedre likviditet og omkostningsbesparelser. PwC's eksperter inden for debitor- og kreditorstyring samt optimering af lagre bistår gennem hele projektet med rådgivning og projektstyring.

Cash management
Cash management er management af likvide poster og kapitalstrømme. PwC kan hjælpe med at optimere cash management og dermed reducere cash flow-omkostningerne, optimere renteindtægterne og reducere renteudgifterne.

Funding
PwC yder rådgivning omkring refinansiering og optimal kapitalstruktur med henblik på at nedsætte finansielle omkostninger. Vi bistår med optimering af balancen og hjælper med tilvejebringelse af langsigtet finansiering, herunder assistance til etablering af en eventuel ny ejerkreds. Resultatet er en individuelt tilpasset og billigere finansiering af virksomhedens aktiver.

Brug PwC’s erfaring og netværk

PwC er på verdensplan den førende udbyder af Business Recovery Services. Vores internationale netværk dækker over 60 lande og omfatter 2.000 eksperter med spidskompetencer inden for alle brancher.

I Danmark repræsenterer teamet praktisk erfaring på bl.a. direktionsniveau fra internationale virksomheder og kan fremvise resultater inden for turnarounds og genopretning, integration af tilkøbte virksomheder, optimering af værdikæden, optimering af arbejdskapital, økonomistyring samt nøgletalsrapportering på kritiske områder.

Læs analysen:

Ledelse i nedgang. Hvor godt forberedte er danske virksomheder?