Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Deal Analytics

Datadrevet indsigt

I dag har vi adgang til betydeligt flere data og mere information end nogensinde før. Det betyder, at vi ofte ser tingene fra forskellige perspektiver. Udfordringen består i at vide, hvilke data man skal se på for at skaffe sig den rigtige viden.

Hos PwC har vi specialiseret os at konvertere data til meningsfuld indsigt for derigennem at skabe langsigtet værdi for din virksomhed. Vi hjælper dig med at fortolke komplekse data og tage informerede beslutninger ved at kombinere vores forretningsforståelse, erfaring og teknologiske innovation med din vision og dine data.

Større indsigt fører til velovervejede forretningsbeslutninger

Benytter din virksomhed alle de data, i har adgang til? Ville en kombination af data fra for eksempel din kundedatabase/ordrebog og dit regnskabssystem give en dybere forståelse af, hvad der driver din virksomhed?

Takket være større mængder data og ny teknologi kan vi med vores erfaring hjælpe din virksomhed med at få større indsigt og på den måde træffe mere informerede beslutninger.

Finansiel analyse og modellering

Før transaktionen

Identificér “ægte” historiske tendenser og forhold

 • Få en bedre forståelse af, hvad der har drevet væksten og rentabiliteten, og udnyt det fulde potentiale af dine data ved at bruge og analysere alle interne datakilder.

 • Kombinér interne og eksterne datakilder for at få ny viden og konklusioner om historiske tendenser og forhold.

Forberedelse til en transaktion

 • Skab grundlaget for en ensartet præsentation af historiske data og nøgletal af høj kvalitet. Det vil gøre det lettere for udenforstående at forstå de underliggende tendenser. Det understøtter og giver også øget tillid til forretningsplanen.

 • Beskrivende og forudsigende analyser, som understøtter værdiansættelsen af virksomheden. Det vil gøre det muligt hurtigt at analysere og simulere forskellige scenarier.

View more

Under transaktionen

Datadrevet due diligence

 • En dybdegående analyse i due diligence-processen af virksomhedens historiske udvikling giver bedre og hurtigere indsigt i virksomheden og dens udvikling. Dette gør det muligt at have mere relevante diskussioner med virksomhedsledelsen.

 • Baseret på detaljerede data er det muligt at vurdere sælgers præsentation af den historiske udvikling og antagelser om fremtidige prognoser.

Anvend dynamiske værktøjer til interaktionen mellem interessenterne i forbindelse med transaktionen

 • Interaktiv og dynamisk visualisering letter identificeringen og diskussionen af relevante spørgsmål og punkter. 

 • Svar kan gives i realtid, afhængigt af hvordan forhandlingerne udvikler sig, og dokumentationen kan opdateres hurtigt, efterhånden som mere information bliver tilgængelig.

View more

Efter transaktionen

Identificér muligheder for værdiskabelse

 • Brug forudsigende forretningsanalyser og strukturerede modeller til at identificere og implementere værdiskabende initiativer.

 • En datadrevet analyse kombineret med drifts- og forretningsmæssige initiativer hjælper jer med at tage mere informerede beslutninger.

Bedre opfølgning på og forståelse af resultaterne af datadrevet rapportering

 • Kombinér økonomiske og driftsmæssige data i rapporteringen for bedre at forstå resultaterne og udviklingen og skabe grundlag for bedre beslutninger.

 • Skab forbindelse mellem den finansielle og driftsmæssige planlægning/budgettering på baggrund af de underliggende drivkræfter for den specifikke virksomhed. På denne måde udvikles en klarere og mere robust prognose.

 • Øg din evne til at forstå og analysere forretningsresultater ved at tilføje yderligere datapunkter.

View more

Kan virksomhederne tage bedre beslutninger? 

En dybere forståelse af virksomheden skaber grundlag for bedre strategiske beslutninger. Med datadrevet indsigt får du en større forståelse af, hvad der historisk har drevet vækst og rentabilitet, eller et forslag til hvordan virksomhedens fremtidige værdi kan sikres.

Hvem drager fordel af dataanalyse?
 • Ejere
 • Bestyrelser
 • CEO
 
 
 • CFO
 • Business/Group controller
 • M&A ansvarlige

Kontakt os

Sebastien Delus

Partner, PwC Denmark

Tlf: +45 5133 1681

Boris Mrkajic

Manager, Transactions services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3192

Følg PwC