Carve-out & separation

En carve-out er en separation af forretningsenhed, afdeling eller datterselskab til en køber med henblik på efterfølgende salg.

Køberen kan derefter integrere den enhed i deres forretning eller bygge det op, så det kan fungere selvstændigt (også kaldet stand-alone). Man kan også udføre en carve-out for at børsnotere et datterselskab.

Hvorfor arbejde med carve-out-planlægning og -udførelse?

Fra sælgers perspektiv udfører man ofte en carve-out for at lade den resterende del af virksomheden fokusere på sine kernekompetencer eller for at rejse kapital.

For at realisere transaktionens fulde værdi kræver det blandt andet en solid forståelse af indtjeningen, kritiske aktiviteter og risici.

Hvordan forløber processen, og hvordan kan PwC hjælpe dig?

Carve-outs er mere komplekse end salg af en selvstændig virksomhed. Som kunde hos PwC kan du få hjælp gennem hele processen - uanset om du planlægger at frasælge en del af din virksomhed, eller at opkøbe en carve-out fra en anden virksomhed.

Med vores erfaring kan vi bidrage med at:

 • Strukturere processen, så den bliver mest mulig effektiv
 • Belyse alle væsentlige aspekter og etablere tilstrækkelig gennemsigtighed omkring implikationerne af separationen
 • Estimere de samlede omkostninger forbundet med jeres carve-out og overgangsprocessen samt betydningen for transaktionens forventede afkast
 • Imødekomme eventuelle krav fra tilbudsgivere og dermed opretholde konkurrenceelementet i budrunden, hvilket kan fremskynde transaktionsprocessen og maksimere provenuet.

Alt dette får du i en samlet rapport, så både køber og sælger har et solidt beslutningsgrundlag.

Vi sikrer dermed, at planerne for udskillelsen kan gennemføres på en måde, hvor forretningen forstyrres så lidt som muligt. Vi sikrer også, at I får tilstrækkelig support i overgangsperioden.

Carve-out/separationsprocessens to faser:

Fase 1: Før transaktionen

Lav en konceptuel opdeling som skabelon i den faktiske udførelse

 • Fordel aktiver mellem den frasolgte enhed og moderselskabet. Særlige fokusområder er ofte ansatte, processer, bygninger, Intellectual Property (IP), aktiver, kontrakter og it.
 • Adskil delte tjenester og definer, hvilke transition services (TSA) der kræves mellem moderselskabet og den frasolgte enhed for at sikre operationel funktionalitet.
 • Identificer og håndtér tredjepartskontrakter, der deles i virksomheden.
 • Analysér ressourcebehov stand-alone i forretningsenheden for at identificere områder med forventede stigende omkostninger eller overflødige ressourcer (faldende omkostninger).
 • Identificer strandede omkostninger i moderselskabet: Identificer omkostninger, der opstår, når ressourcer er blevet overflødige, men stadig medfører en omkostning.

Fase 2: Efter transaktionen

Når separationen skal gennemføres

 • Implementering og overvågning af transition service-aftaler (TSA): Implementér transitionstjenester leveret fra sælger til køber og vice versa.
 • Separationsplanlægning: Udarbejd en detaljeret separationsprojektplan og sikre implementering af aktiviteterne i henhold til planlægningen.
 • Opbygning af en selvstændig stand-alone organisation: Når en køber erhverver en carve-out enhed med det formål at gøre det til et selvstændigt stand-alone firma, kan det være nødvendigt at foretage tilføjelser i forskellige funktioner, således at virksomheden kan fungere operationelt.

PwC giver samme sikkerhed og leverer samme ydelser til købere. Derudover kan vi teste effektiviteten i den udskilte enhed gennem en særlig carve-out due diligence-undersøgelse. Det omfatter hjælp til at evaluere og udfordre omkostninger og effektivitet forbundet med overgangsplanerne. Derudover kan vi bidrage til at forbedre den driftsmæssige effektivitet, både under overgangen og som en selvstændig forretning, hvad end behovet måtte være.

Det spørger vores kunder om:

Hvordan udvikler vi en selvstændig stand-alone driftsmodel, der er baseret på vores behov?

Hvordan tilrettelægger vi udskillelsen, så forretningen beskyttes, og det sikres, at den frasolgte del af forretningen kan fungere som en selvstændig enhed fra dag 1?

Hvordan opnår vi størst mulig effektivitet i den frasolgte del af forretningen, og hvad skal der til for at sikre værditilvækst?

Hvordan kvantificerer vi de økonomiske konsekvenser af udskillelsen både for den frasolgte forretning og for det moderselskab, der er tilbage?

Kontakt os

Helle Hee

Helle Hee

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3196

Følg PwC