Post merger integration

En integration har til formål at lægge to enheder sammen, ofte som tilkøb af en ny enhed til købers organisation. Det kaldes også for post merger integration eller PMI.

En integration kan også være sammenlægning af ligeværdige partnere eller en række af opkøb som tillæg til en virksomhed, fx Bolt-Ons.
Integration er et af de mest udfordrende områder i transaktionsprocessen på grund af de mange elementer, der skal sammenflettes i de to organisationer. Det drejer sig for eksempel om de ansatte, processer, metoder, kultur, aktiver, ansvar og informationsteknologi.

Hvorfor arbejde med integrationsplanlægning?

Værdien af transaktionen opstår ikke automatisk efter handlen er underskrevet og gennemført. Det kræver en del arbejde for, at man kan operere effektivt og skabe værdi som en ny organisation.

Det er vores erfaring, at virksomheder, der har en struktureret og disciplineret tilgang til integration, ofte har mere held med at realisere synergier og være effektive i processen. Mange transaktioner mislykkes, fordi man ikke følger op på besparelser og driftsmæssige justeringer hurtigt nok, eller fordi disse er uklare eller urealistiske.

Det kræver solid planlægning, fokus på andet end økonomiske parametre, og at man prioriterer den indsats, det kræver.

Hvordan forløber processen, og hvordan kan PwC hjælpe dig?

Du kan få hjælp til at drive hele projektet, eksempelvis ved at etablere et Integration Management Office (IMO).

Det bør indeholde repræsentanter for både køber og den købte enhed, hvor vi planlægger, koordinerer, fokuserer og følger op på integrationens levering.

Vi arbejder ud fra en praktisk, veldefineret og hands-on tilgang, der understøttes af kvantificerbare mål. Ved at fastsætte klart definerede mål og fokus på at tilføre værdi, maksimeres værdien af en transaktion og reducerer samtidig risici, efter transaktionen er afsluttet.

PwC hjælper med at etablere en struktureret arbejdsmetode og en detaljeret aktivitetsplan. Som kunde kan du blandt andet få hjælp til:

Integrationsstrategi

Definition af den kombinerede forretning og udvikling af en kort- og langsigtet forretningsmodel, der integrerer funktioner og opnår synergier.

Synergivurdering

Identifikation og kvantificering af synergier herudover også afklaring på, hvordan de skal opnås, måles, overvåges og rapporteres.

Driftsmodeller

Udforme og implementere kombinerede driftsmodeller (herunder i forhold til organisationsstruktur og ledelsesudnævnelser), der hurtigt påvirker værdien, skaber forandring og fremmer en bæredygtig, langsigtet værditilvækst på tværs af medarbejdere, virksomheder, geografi, funktioner og teknologi.

Integrationsplanlægning

Udarbejdelse af en detaljeret aktivitetsplan med milepæle, der skal opnås. Herunder tilpasse organisationen på ledelsesniveauerne, så det sikres, at den optimale værdi af transaktionen realiseres.

Dag 1-beredskab

Identificere og sikre, at kritiske aktiviteter kan gennemføres allerede første dag, efter transaktionen er afsluttet. På den måde minimeres risikoen for forsinkelser og driftsforstyrrelser i kerneforretningen.

100-dags-plan

Udvikle en detaljeret arbejdsplan med målbare data, der optimerer processen og hurtigt skaber værdi. Det inkluderer opfølgning på integrationen af kritiske funktioner såsom it, finans, hr, kunderelationer, fakturering, rapportering, mm.

Integrationsstyringskontor (IMO)

Oprettelse af en styringsstruktur med klar ansvarsfordeling, opfølgning på udførelsen af kritiske integrationsaktiviteter og kortlægning af afhængigheder mellem funktioner og aktiviteter.

Det spørger vores kunder om:

Hvordan bygger vi videre på de foreliggende muligheder for værditilvækst, der er identificeret i første fase af transaktionen?

Hvordan udvikler og implementerer vi detaljerede og handlingsrettede planer for driftsmæssige forbedringer på væsentlige områder?

Hvordan sikrer vi de rette kompetencer i forhold til den udarbejdede eksekveringsplan, både på kort- og langt sigt såvel som på alle organisatoriske niveauer?

Kontakt os

Helle  Hee

Helle Hee

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3196

Følg PwC