Finansiel due diligence - Assistance til køber

Enhver organisation, der overvejer at påbegynde en transaktionsproces, bør kontrollere de antagelser og forudsætninger, transaktionen baseres på. En finansiel due diligence sikrer, at industrielle og finansielle købere kan træffe beslutninger på et informeret grundlag, da undersøgelsen fokuserer på at analysere og validere finansielle, operationelle og strategiske antagelser bag en transaktion. Vores erfarne specialister anvender deres brede branchekendskab til at analysere target-virksomhedens historiske udvikling, så man som køber opnår øget indsigt. På denne måde er man i stand til i højere grad at anskue fremtidige prognoser samt at minimere risikoen for uforudsigeligheder.

En finansiel due diligence-undersøgelse kan omfatte analyse af omsætning, omkostninger, markedsudvikling, synergier, indtjeningsevne, pengestrømme, operationelle aspekter og strukturering af transaktionen.

Potentielle udfordringer

  • I ønsker at styrke virksomhedens kerneforretning ved at erhverve en konkurrerende virksomhed, hvis produkter/ydelser er stort set identiske med jeres egne.

  • I ønsker at udvide jeres nuværende forretningsaktiviteter ved at erhverve produkter/ydelser, der supplerer jeres egne.

  • I ønsker at erhverve en virksomhed for at få adgang til dennes produkter på et nyt marked eller for at udvide jeres kundebase.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Vi sikrer, at I opnår en bedre forståelse af target-virksomhedens forretning, hvilket øger sandsynligheden for en succesfuld transaktion.

  • Vi hjælper jer med at identificere og forstå de kritiske succesfaktorer og relevante problemstillinger, så I kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

  • Vi hjælper jer med at identificere styrker, der kan udnyttes, og problemområder, der skal adresseres.
  • Vi hjælper med at navigere jer igennem transaktionsprocessen således at risikoen for at tage forkerte beslutninger reduceres.

Mere om PwC’s Transaction Services-ydelser

  • PwC Transaction Services råder over transactionspecialister med erfaring og specialviden.

  • PwC’s Transaction Services afdeling er en del af et internationalt netværk bestående af mere end 2.400 medarbejdere og partnere specialiseret indenfor rådgivning om køb og salg af virksomheder.

  • Vi lægger vægt på i vores rapportering at fremkomme med vores vurderinger og holdninger til de særlige forhold som vi må konstatere i virksomheden snarere end ukritisk at gengive de oplysninger, som sælgeren har afgivet. Formålet er at give det bedste beslutningsgrundlag for dig.

Kontakt os

Allan Solok

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Ragna Ceder

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9280

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Kurt Rosenfeld Nielsen

Kurt Rosenfeld Nielsen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9157

Sebastien Delus

Sebastien Delus

Partner, PwC Denmark

Tlf: +45 5133 1681

Følg PwC