Finansiel due diligence - Assistance til køber

Påtænker du at købe en virksomhed? Kender du spillereglerne – og faldgruberne?

De færreste kaster sig ud i en opkøbsforretning uden at alliere sig med en erfaren rådgiver inden for virksomhedsopkøb. Som køber er det vigtigt, at du med en finansiel due diligence undersøgelse sikrer dig optimal viden om den virksomhed, du påtænker at investere i.

At gennemføre en effektiv finansiel due diligence undersøgelse stiller betydelige krav til de involverede parter, navnlig et detaljeret branchekendskab samt erfaring med gennemførelsen af denne type transaktioner..

Få hjælp til at gennemføre en finansiel due diligence, før du køber

PwC har med Transaction Services etableret en afdeling med erfarne specialister i due diligence undersøgelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Derudover råder vi over branchespecialister med specialviden inden for alle brancher.

Vores erfaring viser, at samarbejde og kommunikation i hele købsprocessen er en afgørende faktor for en effektiv og succesfuld opkøbsproces. Derfor lægger vi vægt på at etablere et effektivt samarbejde med dig og dine øvrige rådgivere under hele transaktionsprocessen.

Hvordan gennemføres en finansiel due diligence?

På grundlag af en indledende analyse af den virksomhed, du påtænker at købe, og i tæt samarbejde med dig udarbejder vi et oplæg til, hvilke due diligence procedurer der med fordel vil kunne gennemføres i forbindelse med den påtænkte transaktion. Dermed sikres du en optimal indsats af såvel arbejdsmæssige som økonomiske ressourcer i opkøbsprocessen.

En effektiv planlægning sikrer samtidig, at due diligence undersøgelsen allerede fra starten har fokus på de områder, der er mest relevante for dig. Dette er bl.a. med til at sikre, at tilstedeværelsen af eventuelle 'deal breakers' i virksomheden typisk vil blive konstateret tidligt i processen.

Et effektivt samarbejde mellem de enkelte rådgivere og dig sikrer samtidig, at ingen undersøgelser udføres dobbelt. Dermed reduceres de samlede omkostninger ved gennemførelsen af transaktionen.

Hvilke områder dækker undersøgelsen?

Den finansielle due diligence undersøgelse vil typisk omfatte følgende overordnede områder af virksomheden:

 • Økonomiske og finansielle forhold
 • Skat, moms, told og afgifter
 • IT
 • Miljø.

I den finansielle due diligence vil vi typisk have fokus på følgende centrale områder:

 • Bekræftelse af sælgerens afgivne oplysninger.
 • Vurdering af den reelle historiske indtjening.
 • Troværdigheden af virksomhedens budgetter for den fremtidige drift.
 • Vurdering af, om der er særlige forhold der kunne have en væsentlig indflydelse på integration af virksomheden i en bestående virksomhed.
 • Vurdering af den ledelsesmæssige styring af virksomheden.
 • Skjulte værdier og synergieffekter.
 • Vurdering af hvilke garantier sælger skal afgive.


Efter aftale med dig udarbejder vi en rapport, som omfatter de forhold, som vi har konstateret i forbindelse med due diligence undersøgelsen, og mener, er relevante for dig.

Vi lægger vægt på i vores rapportering at fremkomme med vores vurderinger og holdninger til de særlige forhold, som vi må konstatere i virksomheden snarere end ukritisk at gengive de oplysninger, som sælgeren har afgivet. Formålet er at skabe det bedste beslutningsgrundlag for dig.

Grænseoverskridende transaktioner

PwC’s Transaction Services-afdeling er en del af et internationalt netværk bestående af mere end 2.400 medarbejdere og partnere specialiseret indenfor rådgivning om køb og salg af virksomheder.

Som en del af dette netværk kan vi indenfor få timer sammensætte et due diligence team, der kan assistere med gennemførelsen af transaktionen, uanset hvor i verden den måtte finde sted.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Jan Hetland Møller

Partner, bestyrelsesmedlem, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Følg PwC