Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finansiel due diligence - Assistance til sælger

Hvis jeres virksomhed skal sælges – helt eller delvist – er det en god ide at udarbejde en detaljeret rapport over virksomhedens finansielle position til potentielle købere. Dette kaldes Vendor Due Diligence (VDD). PwC sikrer, at både købere og sælgere bliver komfortable ved at give et objektivt indblik i virksomhedens finansielle udvikling samt den forventelige fremtidige performance. Formålet med en VDD er at adressere de problemstillinger, der kan være relevante for selv den mest krævende køber.

Vi tilbyder også Vendor Assistance som er særligt velegnet i situationer, hvor potentielle købere sandsynligvis er andre virksomheder inden for samme branche. Med udgangspunkt i denne antagelse, vil en Vendor Assistance der typisk være mindre detaljeret end en VDD-undersøgelse. Den væsentligste forskel mellem en VDD-undersøgelse og Vendor Assistance er, at sidstnævnte kun fokuserer på transaktionen fra sælgers synspunkt.

Vi sikrer den nødvendige objektivitet i forbindelse med udarbejdelsen af sell-side due diligence rapporten, idet vi såfremt parterne måtte ønske dette, er villige til at påtage os ansvar overfor den endelige køber, når denne er fundet

Det er vores erfaring, at sælgere som ikke er tilstrækkeligt forberedte, ofte ikke opnår det maksimale provenu eller tvinges til at afgive en række byrdefulde garantier. Vi sikrer, at du som sælger bliver bekendt med eventuelle væsentlige problemstillinger således at disse kan blive løst på forhånd. Herved undgår du, at de bliver brugt af en potentiel køber i forhandlingerne om pris og betingelser for transaktionen

Vi arbejder tæt sammen med virksomhedens ledelse og dens rådgivere gennem hele forløbet, hvilket sikrer forståelse af muligheder og problemområder, og at relevante initiativer iværksættes.

Potentielle udfordringer:

 • Jeres strategi omfatter et frasalg af en del af virksomheden, enten ved hjælp af en carve-out af forretningsenheder eller ved et frasalg af eksisterende enheder. 

 • I er i gang med en omstruktureringsproces eller ændring af jeres forretningsfokus.

 • I har fået henvendelse fra interesserede købere.

Vi kan hjælpe jer med:

 • Vi sikrer, at I får mere kontrol over salgsprocessen og tidspunktet for salget, hvilket kan være med til at skabe en højere salgspris.

 • Vi sikrer, at køber opnår større viden om virksomhedens aktiviteter og pengestrømme. Dette understøtter prisfastsættelsen.

 • Vi sikrer, at virksomhedens daglige drift forstyrres mindst muligt i processen.

 • Vi sikrer en høj grad af troværdighed af fakta, tal og oplysninger i salgsdokumenterne.

 • Vi sikrer, at omfanget af potentielle køberes egen due diligence-undersøgelse reduceres væsentligt, da vores VDD-rapport dækker de væsentlige områder.

 • Vi sikrer, at eventuelle væsentlige problemstillinger identificeres tidligt i forløbet, så I har mulighed for at tage hånd om disse inden et salg.

Mere om PwC’s Transaction Services-ydelser

 • PwC Transaction Services råder over transaktionspecialister med erfaring og specialviden.

 • PwC’s Transaction Services afdeling er en del af et internationalt netværk bestående af mere end 2.400 medarbejdere og partnere specialiseret indenfor rådgivning om køb og salg af virksomheder.

 • Vi lægger vægt på i vores rapportering at fremkomme med vores vurderinger og holdninger til de særlige forhold som vi må konstatere i virksomheden snarere end ukritisk at gengive de oplysninger, som sælgeren har afgivet. Formålet er at give det bedste beslutningsgrundlag for dig.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner

Tlf: 3945 9280

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Kurt Rosenfeld Nielsen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9157

Sebastien Delus

Partner

Tlf: +45 5133 1681

Følg PwC