Finansiel due diligence - Assistance til sælger

Salg af en virksomhed er ofte en kompliceret proces, der kræver god forberedelse fra sælgers side. Det er vores erfaring, at sælgeren ofte ikke opnår det maksimale provenu, eller tvinges til at afgive en række byrdefulde garantier, som måske kunne være undgået.


Dette skyldes ofte et eller flere af følgende forhold:

  • Sælgeren har ikke i god tid før salget gjort selskabet salgsklart
  • Sælgeren og sælgerens rådgivere har ikke styret salgsprocessen tilstrækkelig effektivt
  • Sælgeren har ikke forberedt sig tilstrækkeligt på en række forhold vedrørende virksomheden, som en køber eventuelt vil bringe til forhandlingsbordet.

Få en due diligence undersøgelse, inden du sælger

PwC kan hjælp dig som sælger med at gennemføre en finansiel due diligence undersøgelse af virksomheden med det formål at:

  • Identificere eventuelle væsentlige problemstillinger i virksomheden herunder forslag til afhjælpning
  • Identificere områder der skaber værdi henholdsvis nedbryder værdi i virksomheden.

Opnå fordele med en due diligence rapport

Som sælger vil du kunne udlevere rapporten til de potentielle købere og derved fremme salgsprocessen og reducere omfanget af den due diligence undersøgelse, som en potentiel køber normalt vil kræve gennemført.

En væsentlig fordel for dig som sælger er, at virksomheden i begrænset omfang bliver involveret i en due diligence undersøgelse. Sælgere, som har været igennem en due diligence undersøgelse, ved, hvor krævende en sådan proces er for de involverede medarbejdere, samtidig med at medarbejderne i en lang periode får fokus væk fra at drive virksomheden.

En hensigtsmæssig og effektiv due diligence undersøgelse vil samtidig give en række andre fordele i salgsprocessen:

  • Understøtte ledelsens information memorandum
  • Øge interessen fra potentielle købere
  • Kontrollere adgangen til oplysninger om virksomheden og give ledelsen mere ro under salgsprocessen
  • Forøge værdien af virksomheden.


Vi vil i forbindelse med en sælger due diligence identificere potentielle deal issues og dermed kunne sikre, at du som sælger er bekendt med eventuelle væsentlige problemstillinger. Herved får du mulighed for at løse eller imødegå problemerne på forhånd, frem for at de bliver brugt af en potentiel køber i forhandlingerne om pris og betingelser for transaktionen.

Hvad kan du forvente med PwC som rådgiver?

Med hjælp fra vores eksperter indenfor økonomi, skat, it og miljø samt industrispecialister kan vi foretage en gennemgang af virksomhedens forhold og udarbejde en rapport til sælger indeholdende kommentarer omkring driften af virksomheden, fremtidsudsigterne og andre relevante forhold af interesse for en potentiel køber.

Vi sikrer den nødvendige objektivitet i forbindelse med udarbejdelse af sell side due diligence rapporten, idet vi såfremt parterne måtte ønske dette, er villige til at påtage os et ansvar overfor den endelige køber, når denne er fundet.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende dialog. Du finder kontaktinformation øverst til højre.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Jan Hetland Møller

Partner, bestyrelsesmedlem, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Følg PwC