Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Overdragelsesaftaler (SPA)

En SPA er resultatet af købers og sælgers forhandlinger om vigtige kommercielle forhold og prisen for virksomheden.

Vi bistår i alle faser af en transaktion, både under og efter transaktionen. Når en transaktion gennemføres, hjælper vi med at identificere og formulere værdimæssige forhold relateret til opgørelse af købesummen og reguleringsmetoder, som kan styrke styrke forhandlingsposition under SPA-forhandlingerne. Efter transaktionen hjælper teamet med at opgøre den endelige købesum, ved hjælp af reguleringsmetoden fastsat i SPA’en. Alt sammen med fokus på maksimal værdiskabelse for jer.

Potentielle udfordringer

  • I overvejer at afhænde jeres virksomhed og ønsker en vurdering af fordelene ved de forskellige mekanisme for købesumsregulering, henholdsvis locked box og completion accounts, i forbindelse med transaktionen.

  • I er i en transaktionsproces og ønsker at sikre, at eventuelle gældslignende poster og andre finansielle risici er blevet identificeret og håndteret på passende vis, enten ved en reduktion i købesummen, gennem købesumsregulering fastsat i SPA’en eller ved hjælp af garanti- og sikkerhedsstillelser.

  • I påtænker at gennemføre en transaktion, baseret på en earn out-aftale eller lignende, og ønsker at få størst mulig fordel af SPA’en samt minimere modpartens mulighed for at påvirke købesummen.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Vi hjælper jeg med at tage højde for de justeringer, der skal foretages mellem enterprise value og egenkapitalværdien.

  • Vi hjælper jer med at reducere de risici, der er identificeret i due diligence-fasen.

  • Vi rådgiver jer i forbindelse med forhandlingerne om de regnskabsmæssige aspekter af SPA’en. Rådgivningen omfatter kommentarer til købesumsregulering, eventuelle erklæringer og garantier, andre regnskabsrelaterede klausuler i SPA’en og aftaler vedrørende eventuelle tvister i forbindelse med opgørelsen af den endelige købesum (herunder relevante skattemæssige forhold).

Mere om PwC’s SPA-ydelser

  • Vi har ydet SPA-rådgivning til mere end 100 transaktioner inden for de seneste år.

  • Vi besidder kompetencer inden for finansiel due diligence, regnskab og skatterådgivning.

  • Vi er på forkant med udviklingen og tendenserne på SPA-området.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner

Tlf: 3945 9280

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 4075 6991

Kurt Rosenfeld Nielsen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9157

Sebastien Delus

Partner

Tlf: +45 5133 1681

Følg PwC