Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finansielle driftsmodeller

Dynamiske styringsværktøjer til løbende budgettering og monitorering af virksomhedens drift

Et styringsværktøj der understøtter en effektiv budget- og forecastproces

En finansiel driftsmodel er et dynamisk og Excel-baseret styringsværktøj designet til løbende budgettering og kontrol af virksomhedens drift og likviditet, samt udarbejdelse af langsigtede forecasts. En finansiel driftsmodel er et fleksibelt og brugervenligt værktøj, der kan optimere en række centrale forretningsprocesser og således danne et værdifuldt fundament for beslutningstagen i virksomheden.

Kortsigtet budgettering af driftsindtjening og likviditet på konsolideret, enheds- og segmenteret niveau (produkter, regioner, business units mfl.)

Fleksibel og nem opdatering og rapportering af budgetterede og realiserede tal i samspil med eksisterende datasystemer og –processer

Fastlæggelse og monitorering af KPI’er til performanceevaluering og opfølgning på forretningsplanen

Langsigtet forecasting til understøttelse af den strategiske planlægning og kvantificering af strategiske initiativer

Skræddersyet til den enkelte virksomhed

Driftsmodellerne designes og udvikles med afsæt i virksomhedens konkrete behov og ønsker til dynamik og funktionalitet, hvilket sikrer en effektiv løsning der altid matcher virksomhed og formål. Modellerne udvikles med udgangspunkt i det eksisterende datagrundlag, og med fokus på kompatibilitet med virksomhedens øvrige datasystemer og værktøjer.

Hvordan PwC kan hjælpe?

I PwC Valuation & Modelling er vi et team af specialister med mange års erfaring i at designe, bygge og reviewe Excel-baserede finansielle modeller for vores kunder. Modellerne udarbejdes med udgangspunkt i PwC’s globale ‘modelling best practices’, som sikrer en høj kvalitet af vores produkter. Etableringen af en driftsmodel foregår gennem en struktureret trinvis proces i tæt dialog med virksomhedens interessenter.

Eksempler på konkrete løsninger

Værktøjer tilpasset virksomhedernes behov og krav til dynamik og funktionalitet

Simpel budgetmodel til effektiv proces

PwC assisterede udbyder af skadesservice med at etablere en simpel driftsmodel til:

  • 1 års månedlig budgettering, opfølgning og performanceevaluering opdelt på lokationer og regioner

View more

Dynamisk budgetmodel til styring af strategisk retning

PwC assisterede stor dansk fitnesskæde med at etablere en dynamisk driftsmodel til:

  • Etablering af rullende forecast på månedsbasis og kvantificering af udvikling i medlemsbasen
  • Like-for-like analyser til vurdering af organisk vækst og ekspansioner, samt evaluering af centre, geografier og brands
     

View more

Budget- og forecastmodel til styring af daglig drift og langsigtet planlægning

PwC assisterede dansk biotekselskab med at etablere en dynamisk driftsmodel til:

  • Månedlig budgettering og langsigtet forecasting på konsolideret og segmenteret niveau (produkter, regioner, enheder mfl.) – præsenteret i dynamisk pick n’ click output
  • Budgetopfølgningsmodul, hvor realiserede tal automatisk integreres via kobling til ERP-system
  • Produktions- og lagerstyring på månedsbasis samt facilitering af komplekse pris- og omkostningsanalyser
  • Fuld P&L, balance og cash flow modellering, herunder detaljerede skatte- og finansieringsmoduler

View more

Kontakt os

Anders C. Madsen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3649

Rasmus Sommer Halkjær

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Følg PwC